Publicatiedatum: 01-07-2019

In de Achterhoek is sinds 1 juli 2019 een nieuw tariefmodel van kracht. Dit betekent dat vanaf dan nieuwe tarieven gelden en ook het vernieuwde inkoopdocument in werking is getreden.

Zorgaanbieders betrokken in voortraject

Het nieuwe tariefmodel voor Jeugdhulp, Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp in de Achterhoek is eigenlijk geen nieuws. Al op 24 september 2018 presenteerden de Achterhoekse gemeenten het concept-tariefmodel voor de tarieven voor de inkoop van Wmo en Jeugdhulp per 1 juli 2019. Dit gebeurde tijdens een marktbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaven de gemeenten ook aan dat het nieuwe tariefmodel bedoeld is voor álle producten die vallen onder het ‘Inkoopdocument Jeugdhulp Wmo en (deels) Huishoudelijke Hulp Achterhoek 2019’, met uitzondering van de producten voor Hulp bij Huishouden. Het tariefmodel vormt zogezegd de onderbouwing bij de tarieven. Aanbieders werden tijdens deze marktbijeenkomst uitgenodigd deel te nemen aan consultatiegesprekken, om zo de gemeenten van input te voorzien. Van deze gelegenheid hebben 35 aanbieders gebruik gemaakt. Vervolgens is op basis van onder meer de input van de aanbieders het model verder aangescherpt en doorontwikkeld.

De nieuwe tarieven staan online!

Het tariefmodel en de tarieflijsten met vaste tarieven per 1 juli 2019 en 1 januari 2020 kunt u vanaf nu hier downloaden. Let op! Voor de Wmo-producten hanteren de Achterhoekse gemeenten afwijkende ingangsdata. Dit komt door de start van de declaratieperiode: 15 juli 2019 en 30 december 2019.

Overige wijzigingen in inkoopdocument

Naast een nieuw tariefmodel hebben de Achterhoekse gemeenten ook andere inhoudelijke wijzigingen in het inkoopdocument doorgevoerd. Deze zijn eveneens ingegaan op 1 juli 2019. Het volledige inkoopdocument kunt u hier downloaden.

Tot en met 2020 géén grote wijzigingen

De Achterhoekse gemeenten streven ernaar om van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020 geen wezenlijke wijzigingen door te voeren (m.u.v. de tarieven voor Hulp bij Huishouden per 1 januari 2020). Dit is onder voorbehoud van wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving. Ook willen de gemeenten de openstellingen van 1 januari 2020, 1 april 2020 en 1 juli 2020 beperken tot toetredingsrondes voor nieuwe aanbieders. Reeds gecontracteerde partijen kunnen deze momenten vanzelfsprekend ook gebruiken voor het inschrijven op extra producten of percelen.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Aanpassingen inkoopdocument 69 KB Inkoop Download
Tarieven 2019-2020 17 KB Inkoop Download
FAQ over de inkoop 2019 258 KB Inkoop Download
Naar boven