Wanneer we kijken naar de uitgaven voor zorg, zien we dat het overgrote deel wordt besteed aan de behandeling van ‘zieke’ mensen. Slechts 3% van de zorguitgaven gaat op aan preventie (Rivm 2011). De roep om preventie is dus zo gek nog niet.

Preventie is nodig

Ongezonde voeding, alcohol, overgewicht, gebrek aan bewegen, eenzaamheid, depressie, dementie, stress en armoede zorgen steeds vaker voor problemen. Oók in de Achterhoek. Sterker, de Achterhoek blijkt zelfs net iets ‘ongezonder’ dan de rest van Gelderland of Nederland. De Achterhoekse gemeenten willen deze ontwikkelingen een halt toeroepen. 

Regiegroep Preventie

In alle Achterhoekse gemeenten vinden (volop) activiteiten plaats op het gebied van preventie. Vaak lokaal en in een aantal gevallen wordt (sub)regionaal samengewerkt.
Om dubbelingen van activiteiten tegen te gaan, de efficiency te bevorderen en overzicht te creëren in het aanbod, is de Regiegroep Preventie ingericht. Naast vertegenwoordigers vanuit de gemeenten nemen ook vertegenwoordigers van andere organisaties deel aan deze regiegroep.

Overzicht lopende projecten

Binnenkort vindt u hier de website met daarop de activiteiten op het gebied van preventie die momenteel in de Achterhoek plaatsvinden.  

Naar boven