Publicatiedatum: 25-02-2021

De aanbesteding van dyslexiezorg is op donderdag 25 februari van start gegaan. Zorgaanbieders vinden de Aanbestedingsleidraad op Negometrix. De inschrijving vindt tevens plaats via Negometrix (tendernr. 168793). De uiterste inschrijfdatum is 9 april 2021 om 14.00 uur. De gunning is 10 mei 2021.

Contracten van 3 jaar

De nieuwe contracten die met aanbieders van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) worden afgesloten, gaan op 1 augustus 2021 in. Dus aan het begin van het nieuwe schooljaar. De contracten krijgen een looptijd van 3 jaar, met daarna tweemaal een verlengingsmogelijkheid van steeds 2 jaar.

Inkoop 2022

De 8 Achterhoekse gemeenten trekken in deze aanbesteding gezamenlijk op. De aanbesteding van dyslexiezorg is namelijk onderdeel van de gezamenlijke ‘Inkoop 2022’. Wel is de aanbesteding van dyslexiezorg de eerste die van start is. De aanbesteding van de overige onderdelen van Jeugdhulp en van Wmo start op 1 april 2021.

Ketensamenwerking

De opdracht van de Achterhoekse gemeenten aan aanbieders van dyslexiezorg bestaat enerzijds uit het verzorgen van EED-zorg voor kinderen die dat nodig hebben. En anderzijds uit kennis en kunde naar het onderwijs brengen, zodat zoveel mogelijk kinderen ervan kunnen profiteren en de ketensamenwerking wordt versterkt. De Achterhoekse gemeenten verwachten hiermee bovendien de stijging van de vraag naar EED-zorg terug te brengen, zodat deze weer in de pas loopt met de norm.

Innovatie en ontwikkeling

De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk dat zorgaanbieders aandacht besteden aan innovatie en ontwikkeling. De gedachte is dat dit op positieve wijze bijdraagt aan de overdracht van kennis en kunde naar het onderwijs. Juist om die reden hebben de gemeenten gekozen voor langdurige contracten, om zo zorgaanbieders meer ruimte te bieden. In de beoordeling kijken de gemeenten dan ook nadrukkelijk naar de innovatieve werkwijze van de aanbieders. Ook wordt gekeken naar de wil van aanbieders om samen te werken met het onderwijs en de andere gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders. Andere gunningscriteria zijn het kansen- en risicodossier en het samen optrekken met ouders/verzorgers, omdat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van een dyslexietraject.

Deadline: 9 april 2021

Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot en met 9 april 2021 14.00 uur. Maandag 10 mei maken de gemeenten bekend wie voorlopig gegund zijn. Daarna start de implementatiefase. Vanaf deze fase krijgt de samenwerking tussen de gemeenten, nieuw gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders en het onderwijs concreet vorm. Deze samenwerking loopt ook na de ingangsdatum van de nieuwe contracten (op 1 augustus 2021) door. 

De aanbestedingsleidraad staat op Negometrix. Hierin staan de opdracht, procedure, minumeisen en gunningscriteria beschreven. Zorgaanbieders kunnen eventuele vragen stellen via Negometrix. Het is volgens de aanbestedingsregels niet toegestaan om gedurende de aanbestedingsperiode via andere kanalen vragen te stellen.

 

Naar boven