Publicatiedatum: 07-07-2020

De regionale Expertisetafel Jeugd is er voor jeugdigen en jongvolwassenen waar de hulpverlening dreigt vast te lopen. Bij de expertisetafel krijgen cliënten de garantie op passende hulp, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en de wachtlijsten bij zorgaanbieders. Binnen de regionale expertisetafel hebben enkele wisselingen van de wacht plaatsgevonden. Ook gaan de casusbesprekingen weer van start.

Nieuwe gezichten

De vaste deelnemers aan de Expertisetafel Jeugd zijn zorgaanbieders en de inbrenger (gemeente of Gecertificeerde Instelling, GI). Ook ouders kunnen aanschuiven bij een casusoverleg. Recentelijk heeft Guido Geven (van de gemeente Berkelland) de taak van voorzitter overgenomen van Rob Stokman. Suzannah Uytdewilligen is ook een nieuw gezicht; zij start op 1 september 2020 als secretaris van de expertisetafel.

Leren van de ervaringen

Om zoveel mogelijk te leren van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, heeft eind juni een bijeenkomst met de zogenaamde ‘binnenkring’ van de expertisetafel plaatsgevonden. Het doel: met elkaar opnieuw bekijken hoe de expertisetafel het beste ingericht kan worden. “Waar nodig worden komende tijd veranderingen aangebracht om de expertisetafel nog effectiever en efficiënter te laten werken”, zegt voorzitter Guido Geven over de opbrengst van de bijeenkomst. 

Herstart casusbesprekingen

Er is nog meer nieuws vanuit de expertisetafel. Zo gaan de casusbesprekingen weer van start. De eerste casus sinds de Coronaperiode is door de gemeente Montferland ingebracht. Deze casus wordt op 9 juli 2020 besproken. Geven: “De betrokken partijen van de ‘binnenkring’ hebben uitgesproken te streven naar een passende oplossing. De gemeente Bronckhorst heeft het voornemen om voor de bijeenkomst van 23 juli 2020 een casus in te brengen.”

Vragen?

Vragen over de Expertisetafel Jeugd? Stel deze gerust aan Guido Geven (06 – 18 20 11 28 /  g.geven@gemeenteberkelland.nl) of Ela Hoenderboom (06 – 48 76 77 00 / e.hoenderboom@oostgelre.nl)

 

Naar boven