Publicatiedatum: 15-10-2021

De 8 gemeenten van de Achterhoek hebben besloten om meer tijd te nemen voor de aanbesteding van de nieuwe contracten voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Dit betekent dat de oorspronkelijke planning wordt aangepast. De ingangsdatum van 1 januari 2022 wordt verplaatst naar 1 juli 2022.

Zorgvuldigheid voorop

Met dit besluit geven de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 8 Achterhoekse gemeenten de voorkeur aan zorgvuldigheid boven snelheid. "Natuurlijk streven wij ernaar om zo snel als kan de nieuwe contracten te laten ingaan. Maar wij streven ook naar goede contracten en bovenal naar goed partnerschap met onze zorgaanbieders. We merken bijvoorbeeld dat het zorgvuldig beantwoorden van reacties van zorgaanbieders meer tijd kost dan vooraf voorzien", zegt wethouder Joop Wikkerink namens de 8 gemeenten.

Scherp op de resultaten

De gemeenten verplaatsen de beoogde ingangsdatum naar 1 juli 2022. Wikkerink: "Bij een inkoopproces als deze komt veel kijken. Het gaat niet alleen om nieuwe contracten afsluiten, het gaat óók over een nieuwe manier van samenwerken en zorg leveren. We zijn bezig met een transformatie. Daar werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan. We nemen de tijd die dit proces van ons vraagt, tegelijkertijd blijven we ook scherp op de resultaten en deadlines."

Zorgcontinuïteit waarborgen

Het aanpassen van de planning houdt in dat de open house contracten met de huidige zorgaanbieders verlengd worden, om zo de zorgcontinuïteit voor cliënten in de Achterhoek te waarborgen. Huidige zorgaanbieders krijgen hierover in de komende periode meer informatie. 

Gevolgen voor cliënten

Voor cliënten verandert er tot aan de startdatum van de nieuwe contracten in principe niets. Cliënten behouden hun huidige zorgaanbieder, tenzij tussentijds hun zorg- of ondersteuningsvraag wijzigt. Deze zomer zijn cliënten op de hoogte gebracht van de huidige aanbesteding van Jeugdhulp en Wmo. Toen is hen toegezegd dat ze medio oktober 2021 meer informatie ontvangen. Dit zal volgens plan ook zo gebeuren.

Nieuwe Nota van Inlichtingen in Negometrix

Geselecteerde zorgaanbieders ontvangen op 15 oktober 2021 een nieuwe Nota van Inlichtingen. Dit gebeurt via Negometrix. Hierin is ook de aangepaste planning opgenomen.

Naar boven