Publicatiedatum: 08-11-2020

De werkwijze rondt de herbeoordeling Beschermd Wonen verandert per 1 januari 2021. Vanaf dan moet een cliënt zelf bij de gemeente Doetinchem aangeven dat zijn/haar indicatie afloopt.

Geen uitzondering meer

Tot nu toe geldt voor cliënten met een indicatie voor Beschermd Wonen een uitzondering op de regel dat zijzelf een melding moeten doen bij de gemeente als de indicatie afloopt. Zo’n 8 weken voordat de indicatie afloopt, krijgen cliënten vanuit de gemeente Doetinchem automatisch een bericht. Maar dat verandert per 1 januari 2021. Vanaf dan geldt voor deze cliëntgroep géén uitzondering meer. 

Cliënt wordt zelf verantwoordelijk

Vanaf 1 januari 2021 is de cliënt zelf verantwoordelijk om zich bij de gemeente Doetinchem te melden voor een herbeoordeling. Wordt er geen melding gedaan, dan vindt er geen herbeoordeling plaats en loopt de indicatie af.

Zorgaanbieder kan cliënt ondersteunen

Om te voorkomen dat cliënten onverhoopt zonder indicatie komen te zitten, kunnen zorgaanbieders cliënten een helpende hand toesteken. Zorgaanbieders kunnen zogezegd een signalerende en ondersteunende rol aannemen bij het tijdig melden voor een herbeoordeling. Zeker omdat het gaat om een kwetsbare cliëntgroep kan het wenselijk zijn dat zorgaanbieders cliënten te hulp schieten. De gemeente Doetinchem heeft zorgaanbieders hierover reeds in oktober 2020 een e-mail gestuurd. 

Tijdig melden is noodzakelijk

Het is van belang dat een melding minimaal 8 weken vóór afloop van de huidige indicatie bij de gemeente Doetinchem wordt gedaan. Anders kan de gemeente mogelijk niet voor afloop van de indicatie een nieuw besluit nemen en kan er een gat in de financiering ontstaan.

Voor welke indicaties geldt de nieuwe werkwijze?

Deze wijziging geldt voor alle indicaties Beschermd Wonen met een einddatum op of na 1 januari 2021. Als indicaties eerder aflopen, neemt de gemeente Doetinchem nog zelf met de betreffende zorgaanbieders contact op (of dit is reeds gebeurd).  

Let op! Wet langdurige zorg 

Loopt de indicatie van een cliënt af op 31 december 2020, maar is de cliënt nog in afwachting van een toegangsbesluit voor de Wet langdurige zorg? In dat geval maakt de gemeente Doetinchem pas een afspraak voor een herbeoordeling zodra er een (negatief) besluit is van het CIZ. Zorgaanbieders hoeven pas daarna een melding te doen bij de gemeente. In deze gevallen zal de gemeente Doetinchem voorkomen dat er een gat in de financiering ontstaat.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0314) 34 19 19 (vraag naar Marijn te Stroete of Ruud van Toor). Kijk voor meer informatie over de werkwijzen van de 8 Achterhoekse gemeenten rondom herindicaties het bericht ‘Afspraken herbeoordelingen Jeugd en Wmo’ elders op deze website.

Naar boven