Publicatiedatum: 07-12-2020

Hét verhaal van het sociaal domein Achterhoek vanaf de decentralisaties is samengebracht in Informatieplaten. Nu is ook de 4e plaat aan de serie toegevoegd: 'Het proces van de vernieuwde inkoop'. Deze plaat zoomt in op de stappen die in de afgelopen jaren al zijn gezet om te komen tot een getransformeerde inkoop. En daarnaast op de stappen die komende tijd nog worden gezet. De kenmerken van de Achterhoekse aanbesteding komen eveneens aan bod. Daarnaast wordt ingezoomd op de aanbestedingsprocedure en op de nadere uitgangspunten die inmiddels voor de Inkoop 2022 zijn opgesteld. 

Komende tijd breidt de serie zich uit met nieuwe thema's. Door deze serie te volgen, blijft u volledig op de hoogte van de stappen binnen de Achterhoek op weg naar een gezamenlijk, getransformeerd sociaal domein. Tip: Bent u zorgaanbieder en wilt u uw medewerkers ook meenemen in wat op dit moment speelt binnen het sociaal domein Achterhoek? Deel dan gerust deze Informatieplaten met hen. 

De serie bestaat inmiddels uit de volgende 4 platen:

Naar boven