Publicatiedatum: 24-12-2020

Hoe de nieuwe werkwijze voor de inkoop van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen (per 1 januari 2022) eruit komt te zien, ontwikkelen de Achterhoekse gemeenten graag samen met zorgaanbieders. Om gezamenlijk de volgende stap te zetten, zijn zorgaanbieders van harte welkom tijdens de informatieve sessie op donderdag 7 januari (11.30 – 13.30 uur via ZOOM).

Informeren én in gesprek

De bedoeling van de bijeenkomst is om te informeren over het totale inkoopproces en om concrete informatie te delen over het aanbestedingsproces. Op het programma staat ook de planning van de aanbesteding en de wijze van inschrijving en bekostiging.

Daarnaast is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan over de begrippen ‘resultaatgericht werken’, ‘prestatiedenken’ en ‘lumpsum financiering’.

Input voor de inkoopstukken

Het uiteindelijke resultaat van deze eerste sessie in het nieuwe jaar is meer inzicht te verkrijgen in het proces en in de inhoud van de aanbesteding. De gemeenten hopen daarnaast input te verkrijgen die waar mogelijk wordt opgenomen in de inkoopstukken.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kon tot en met 5 januari 2021. 

Naar boven