Publicatiedatum: 20-07-2020

De samenwerkende wethouders sociaal domein in de Achterhoek passen het proces aan om tot nieuwe inkoop van Jeugdhulp te komen. Na signalen van zorgaanbieders dat het tempo om tot afspraken te komen te snel ging, is besloten dat de start van de nieuwe inkoop wordt opgeschoven. Hierdoor kan de dialoog met jeugdhulpaanbieders goed worden gevoerd. 

Ambitieuze planning

De wethouders laten weten dat de Achterhoekse gemeenten toe willen naar een systematiek waarbij het resultaat van zorginzet voor inwoners voorop komt te staan. Dit vraagt een grote omslag in de wijze van samenwerken tussen gemeenten en zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Het proces zoals dat in eerste instantie was ingericht, is daarvoor te ambitieus gebleken. Er is meer tijd nodig om het gesprek te voeren over hoe dit vorm moet krijgen.  

Grote opgave

Joop Wikkerink, wethouder van de gemeente Aalten, legt namens de Achterhoekse wethouders uit: “We staan met elkaar voor een grote opgave in het sociaal domein. Financieel, maar zeker ook inhoudelijk. We moeten daarbij wel oor hebben voor diegenen met wie we het zorglandschap vormgeven. Dat signaal nemen we serieus, dus we maken daar nu meer tijd voor.”

Scenario’s uitwerken

Deze ‘pas op de plaats’ betekent concreet dat de 8 Achterhoekse gemeenten een aantal scenario’s gaan verkennen omtrent de aanbesteding. Twee scenario’s zijn gericht op het uitstellen van de huidige ingangsdatum van het contract (deze staat nu op 1 april 2021). Het laatste scenario is gericht op het handhaven van de ingangsdatum van de aanbesteding, maar het uitstellen van de publicatiedatum van 26 augustus naar 23 september 2020. Tijdens de zomerperiode werken de gemeenten alle scenario’s uit en nemen ze hierover een besluit.

Met elkaar in gesprek 

Aanvullend op deze scenario-ontwikkeling gaan de Achterhoekse gemeenten verder in gesprek met de aanbieders. Dinsdag 25 augustus verzorgen de gemeenten een dag vol informatiesessies en maandag 7 september vindt een informatiebijeenkomst plaats (in plaats van 31 augustus; de datum die eerder was aangekondigd). Zorgaanbieders ontvangen binnenkort een uitnodiging en meer informatie. 

Let op! Dit bericht werd oorspronkelijk op 9 juli 2020 gepubliceerd. Het oorspronkelijke bericht is aangevuld met de alinea over 'Scenario's uitwerken' en de data van de bijeenkomsten.

Naar boven