Publicatiedatum: 17-05-2021

Hoe vinden jongeren in de Achterhoek die vastlopen op school hun weg en hoe ervaren zij de hulp die ze krijgen? In het najaar van 2020 zijn 33 gesprekken gevoerd met jongeren uit de Achterhoek en Doesburg (RMC-regio). Jongeren tussen de 16 en 27 jaar en in een kwetsbare positie. De jongeren zijn bevraagd op hoe ze hulp hebben gevonden en hoe ze die hulp hebben ervaren. Er zijn als het ware klantreizen in beeld gebracht. Uit de gesprekken komt een aantal knelpunten en aanbevelingen voort die tot doel hebben om de dienstverlening aan kwetsbare jongeren te verbeteren.

Boekje en videoboodschap

De publicatie is online te bekijken. Ook is een korte videoboodschap samengesteld, waarin de jongeren vragen om hen in hun zoektocht te ondersteunen.

Filmpje klantreizen

Breed gedeeld

Op verzoek van de stuurgroep van het regionale Actieplan Achterhoekse jongeren zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met het managersoverleg Werk en Inkomen, het Managersoverleg sociaal domein en met de verschillende bestuurlijke overleggen (Werk & Inkomen, sociaal domein en RMC). De informatie is tevens gedeeld met onderwijsinstellingen en met de zorgaanbieders. Op verzoek van de wethouders Werk & Inkomen en sociaal domein is het Managersoverleg Sociaal Domein (MOSD) aangewezen om invulling te geven aan de aanbevelingen.

Elke gemeente gaat met de aanbevelingen aan de slag

Binnen het MOSD is afgesproken dat elke gemeente lokaal aan de slag gaat met de aanbevelingen. Het gaat onder meer over zorgen voor betere samenhang en verbinding tussen de verschillende domeinen op het gebied van zorg, thuis/woonsituatie en school/werk/inkomen. Het zorgen voor één aanspreekpunt/regisseur/coördinator per jongere voor al deze leefgebieden.

In juni 2021 wordt de voortgang per gemeente besproken in het MOSD.

Naar boven