Publicatiedatum: 19-01-2022

Voldoet een aanvraag aan de criteria die in de routekaart staan? Dan is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een onderwijs-jeugdhulparrangement. Hiervoor kan het aanmeldformulier ‘Collectief onderwijs-jeugdhulparrangement’ worden gebruikt, aangevuld met een begroting op hoofdlijnen.

Ingevulde formulieren dienen verzonden te worden naar onderwijsjeugdhulparrangementen@sociaaldomenachterhoek.nl.

De regionale adviesgroep Collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen brengt uiterlijk 6 weken na het indienen van de aanvraag een advies uit aan het ambtelijk overleg Jeugd, waarna al dan niet gestart kan worden met het uitvoeren van het arrangement.

Naar boven