Publicatiedatum: 20-09-2020

Tussen 2 november en 22 november 2020 vindt de openstelling plaats voor het inschrijven en verlengen van Wmo- en Jeugdhulpcontracten binnen de Open House procedure van de 8 Achterhoekse gemeenten. De huidige contracten lopen af per 31 december 2020. Het inkoopdocument en de bijbehorende tarieven worden 2 november 2020 gepubliceerd in Negometrix. In de week van 21 september 2020 zijn deze al in concept met zorgaanbieders gedeeld in de hoofdtender van Negometrix.

Inschrijving én verlenging

De openstelling is bedoeld voor inschrijving én verlenging. Het Open House wordt verlengd tot uiterlijk 31 december 2021.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgaanbieders die reeds een contract met de Achterhoekse gemeente(n) hebben, krijgen de mogelijkheid hun contract uit te breiden, in te dikken of om zich uit te schrijven. Zorgaanbieders die de zorg onveranderd willen voortzetten en het eens zijn met de nieuwe voorwaarden en tarieven, hoeven niets te doen. Bij geen actie wordt hun contract automatisch verlengd. 

Nieuwe contracten

Omdat de voorwaarden worden aangepast (zoals de tarieven), krijgt in feite iedereen de mogelijkheid om in- en uit te schrijven. Zorgaanbieders die nu geen zorg aanbieden in de Achterhoekse gemeenten, kunnen zich daarvoor gedurende de inschrijfperiode toch inschrijven. 

Inschrijven en aanpassen via Negometrix

Inschrijven gebeurt via Negometrix. Zorgaanbieders die aanpassingen willen doorvoeren in hun hun huidige contract, dienen hun inschrijving in Negometrix terug te trekken, vervolgens aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit alles is mogelijk tussen 2 november en 22 november 2020, 24.00 uur.

Naar boven