Publicatiedatum: 19-01-2022

Een van de ontwikkeltafels waar veel behoefte aan was in de Achterhoek, was de ontwikkeltafel ‘grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp’. In eerste instantie is gezamenlijk een analyse gemaakt van wat er in de afgelopen jaren gepubliceerd is door de ministeries en verschillende onderzoekspartijen. Hieruit kwam al snel de conclusie naar voren dat er overlap bestaat tussen onderwijswetten en de Jeugdwet. Puur legalistisch bleek het niet eenvoudig het onderscheid te maken.

Afbakening

Het gesprek dat vervolgens aan de ontwikkeltafel werd gevoerd, ging vooral over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we de ondersteuning en zorg in het grijze gebied zo organiseren, dat het voor iedereen werkbaar is. Daaruit kwamen uitspraken naar voren als ‘elkaar vroeg betrekken’, ‘niet over elkaar portemonnee beslissen’ en ‘samen doen waar behoefte aan is’. Tenslotte is een afbakening gemaakt naar verschillende levensgebieden en de wijze waarop naar financiering gekeken kan worden.

Doelen bereikt

De uitkomsten van de ontwikkeltafel bieden handvatten om tot een goede samenwerking te komen tussen onderwijs en jeugdhulp wanneer deze elkaar raken. Daarmee zijn de vooraf opgestelde doelen voor de ontwikkeltafel bereikt. De ontwikkeltafel wordt daarom niet verder voortgezet.

Naar boven