Publicatiedatum: 19-01-2022

In het projectjaar zijn ontwikkeltafels opgezet die aan de slag zijn gegaan met het opstellen en uitvoeren van de gezamenlijke ontwikkelagenda. De ontwikkeltafel Monitor Onderwijs-Jeugdhulp heeft als doel een monitor te ontwikkelen, waarin de data van jeugdhulp en onderwijs gekoppeld worden. Dit moet inzicht geven in het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt onder onderwijstijd. Deze aanknopingspunten kunnen gemeenten, zorgaanbieders, schoolbesturen en onderwijs gebruiken om vernieuwende initiatieven te ontwikkelen. Zoals nieuwe onderwijs-jeugdhulparrangementen en andere nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In de voortgangsverslagen van de ontwikkeltafel is te lezen wat de laatste ontwikkelingen zijn omtrent de Monitor.

Naar boven