Publicatiedatum: 23-04-2021

Na de startbijeenkomst van 29 maart 2021 zijn 2 ontwikkeltafels geformuleerd, namelijk de Monitor Onderwijs-Jeugdhulp en het grijze gebied tussen Onderwijs en Jeugdhulp. Wanneer er inzicht is vanuit de monitor en meer duidelijkheid over het grijze gebied, kunnen andere ontwikkeltafels worden opgezet. Ook het onderwerp visie krijgt nog een plek in de agenda. 

Monitor Onderwijs-Jeugdhulp

De ontwikkeltafels gaan zogezegd aan de slag met het opstellen en uitvoeren van de gezamenlijke ontwikkelagenda. De ontwikkeltafel Monitor Onderwijs-Jeugdhulp is al gestart en heeft als doel om een monitor te ontwikkelen, waarin de data van jeugdhulp en onderwijs gekoppeld worden. Dit moet inzicht geven in het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt onder onderwijstijd. Deze aanknopingspunten kunnen gemeenten, zorgaanbieders, schoolbesturen en onderwijs gebruiken om vernieuwende initiatieven te ontwikkelenzoals nieuwe onderwijs-jeugdhulparrangementen en andere nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.      

Ontwikkeltafel ‘grijze gebied’

De ontwikkeltafel over het grijze gebied tussen Onderwijs en Jeugdhulp start naar verwachting in mei. Het doel van deze ontwikkeltafel is het definiëren van verantwoordelijkheden en het vormgeven van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Door meer duidelijkheid over dit grijze gebied kunnen er afspraken worden gemaakt over de samenwerking en het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze.

Het inzicht en de duidelijkheid die voortvloeien uit deze ontwikkeltafels kunnen de basis zijn voor het toevoegen van nieuwe onderwerpen aan de ontwikkelagenda. Dit zorgt voor een actuele ontwikkelagenda die gevuld is met relevante onderwerpen die aansluiten bij de behoefte vanuit de regio.

Op de website

De ontwikkeltafels schrijven elk hun eigen plan. Hierin staat staat wat de ontwikkeltafel het komend jaar gaat doen en wat de deelnemers met de ontwikkeltafel willen bereiken. Deze plannen komen op de website van Sociaal Domein Achterhoek. De ontwikkeltafels vergaderen 1 à 2 keer per maand. De verslagen van deze vergaderingen komen eveneens op de website.

Aanmelden

Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan één van de ontwikkeltafels. Aanmelden kan bij Bianca Elshof (b.elshof@sociaaldomeinachterhoek.nl). Vanwege het onderwerp van de twee ontwikkeltafels is deelname door zorgaanbieders aan een ontwikkeltafel op dit moment niet aan de orde. Op basis van de resultaten van de monitor worden opnieuw ontwikkeltafels geformeerd, waar zorgaanbieders wel aan deel kunnen nemen.

Naar boven