Publicatiedatum: 29-07-2020

Tussen 19 oktober en 8 november 2020 vindt de openstelling plaats voor het inschrijven en verlengen van Wmo- en Jeugdhulpcontracten binnen de Open House procedure van de 8 Achterhoekse gemeenten. De huidige contracten lopen af per 31 december 2020. Het inkoopdocument en de bijbehorende tarieven worden 19 oktober gepubliceerd in Negometrix.

Inschrijving én verlenging

De openstelling is bedoeld voor inschrijving én verlenging. Het Open House wordt in ieder geval verlengd tot 1 april 2021 (voor jeugd) en 1 juli 2021 (voor Wmo).

Gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgaanbieders die reeds een contract met de Achterhoekse gemeente(n) hebben, krijgen de mogelijkheid hun contract uit te breiden, in te dikken of om zich uit te schrijven. Zorgaanbieders die de zorg onveranderd willen voortzetten en het eens zijn met de nieuwe voorwaarden en tarieven, hoeven niets te doen. Bij geen actie wordt hun contract automatisch verlengd. 

Nieuwe contracten

Omdat de voorwaarden worden aangepast (zoals de tarieven), krijgt in feite iedereen de mogelijkheid om in- en uit te schrijven. Zorgaanbieders die nu geen zorg aanbieden in de Achterhoekse gemeenten, kunnen zich daarvoor gedurende de inschrijfperiode toch inschrijven. 

Inschrijven en aanpassen via Negometrix

Inschrijven gebeurt via Negometrix. Zorgaanbieders die aanpassingen willen doorvoeren in hun hun huidige contract, dienen hun inschrijving in Negometrix terug te trekken, vervolgens aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit alles is mogelijk tussen 19 oktober en 8 november 2020, 24.00 uur.

 

Naar boven