Publicatiedatum: 17-11-2021

De ingangsdatum van de nieuwe contracten voor zorg en ondersteuning in de 8 Achterhoekse gemeenten is opgeschoven naar 1 juli 2022. Voor een goede overdracht van de zorg en/of ondersteuning naar gecontracteerde zorgaanbieders geldt een overgangsregeling. Deze gaat in op 1 juli 2022 en eindigt op 1 januari 2023. 

Halfjaar opgeschoven

De oorspronkelijke overgangsregeling liep van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Deze schuift nu – net als de ingangsdatum van de nieuwe contracten – met een halfjaar op. De nieuwe overgangsperiode loopt van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023.

Zorgvuldige overdracht

De overgangsregeling houdt in dat zorgaanbieders die per 1 juli 2022 niet meer gecontracteerd zijn in de Achterhoekse gemeenten, een halfjaar de tijd hebben om hun zorg en/of ondersteuning zorgvuldig over te dragen naar een gecontracteerde zorgaanbieder. De gemeenten blijven het van belang vinden dat deze overdracht goed en zorgvuldig gebeurt. Inwoners mogen niet zonder hulp komen te zitten en behouden hun huidige zorgaanbieder totdat de nieuwe zorgaanbieder de zorg en/of ondersteuning heeft overgenomen.

Voor inwoners

Inwoners die voor zorg en/of ondersteuning bij hun gemeente aankloppen, krijgen vanaf nu een indicatie met als uiterste einddatum 31 december 2022. Als de inwoner daarna nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft, wordt de indicatie verlengd volgens de nieuwe werkwijze in de Achterhoek. Ditzelfde geldt voor herindicaties.

Naar boven