Publicatiedatum: 23-04-2021

Wat is een Onderwijs-Jeugdhulparrangement? Welke vormen van Onderwijs-Jeugdhulparrangementen zijn er? Hoe ziet het proces van de aanvraag en totstandkoming eruit? Hoe werkt een aanvraag? Deze vragen krijgen antwoord in de regionale routekaart.

Het gesprek voeren

De routekaart is vooral bedoeld om sneller en gemakkelijker het gesprek met elkaar te voeren over Onderwijs-Jeugdhulparrangementen. Uiteindelijk doel is (ook) extra bureaucratie te vermijden. In de routekaart staat dat nieuwe collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen alleen in samenspraak met het onderwijs (scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverband), de jeugdhulpregio (Sociaal Domein Achterhoek) en de zorgaanbieder gestart kunnen worden. Daarom is de regionale adviesgroep Collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen in het leven geroepen. Deze adviesgroep volgt en beoordeelt collectieve Onderwijs-Jeugdhulparrangementen. Een voorbeeld van zo'n arrangement is het project JongLeren

Samen optrekken en afspraken maken

De routekaart en ook de regionale adviesgroep gaan er vanuit dat onderwijs, zorgaanbieder en gemeente vanaf de start van een Onderwijs-Jeugdhulparrangement samen optrekken en afspraken maken. Dit vanuit de visie dat we met elkaar willen dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Door het inrichten van een regionale adviesgroep wordt de werkwijze voor de oprichting van een collectief Onderwijs-Jeugdhulparrangement meer uniform. Voor het onderwijs wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om met gemeenten eensluidende afspraken te maken, onder andere over de financiering en over de toeleiding van individuele leerlingen naar het arrangement.

Naar boven