Publicatiedatum: 23-04-2021

Tijdens de Startbijeenkomst Ontwikkelagenda Onderwijs Jeugdhulp op 29 maart 2021 zijn veel betrokkenen vanuit onderwijs, gemeenten en jeugdhulpaanbieders aan de slag gegaan met het opstellen en aanvullen van de ontwikkelagenda. 

Eerst een terugkoppeling

De bijeenkomst begon met een terugkoppeling door projectleider Liesbeth Sturing over het project Onderwijs-Jeugdhulparrangementen dat in 2020 heeft plaatsgevonden, en de bijbehorende routekaart. Daarna volgde een nadere toelichting op het vervolgproject ‘Verbinding tussen Onderwijs en Jeugdhulp in de Achterhoek’. Dit project vindt in 2021 plaats.

Met andere ogen

Tijdens de bijeenkomst heeft gastspreker Jurgen Weijers van adviesbureau BMC de werkzame elementen uit de Midterm ‘Met Andere Ogen’ gepresenteerd. Aan de hand van de opgehaalde leeropbrengsten en de 6 werkzame elementen biedt deze Midterm handelingsperspectieven voor de praktijk om de samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp te verbeteren. Deze Midterm inspireert en stimuleert om door middel van samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind, wat mooi aansluit bij het huidige project en de ambitie van de Achterhoek.

Ontwikkelagenda

Na het inspirerende verhaal van Jurgen Weijers zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het opstellen en aanvullen van de ontwikkelagenda. Komend jaar geven verschillende ontwikkeltafels uitvoering aan de ontwikkelagenda. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende goede ideeën aangedragen en op basis van de geleverde input zijn de deelnemers in groepen uiteen gegaan om per onderwerp de invulling van de ontwikkeltafel te bespreken: waar doen we het voor? Wat gaat er al goed en wat is er nodig om de samenwerking te versterken?

Ontwikkeltafels

Het resultaat liet zien dat er met name behoefte is aan het afbakenen en verkleinen van het ‘grijze gebied’ tussen Onderwijs en Jeugdhulp. Vertrouwen in elkaar en het denken in mogelijkheden waren daarbij belangrijke factoren die genoemd werden. Aansluitend op dit onderwerp was er aandacht voor de missie en visie op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De deelnemers gaven aan met name behoefte te hebben aan maatwerk en het ontschotten van budgetten, waarbij de jeugdige niet de dupe mag zijn van regelgeving. Daarnaast kwam de wens voor een Monitor Onderwijs-Jeugdhulp sterk naar voren. Een dergelijke monitor kan bijdragen aan de gezamenlijke wens voor een betere samenwerking. Een laatste onderwerp dat de aandacht kreeg, waren de pilots samenwerking (speciaal) onderwijs en zorg / jeugdhulp. Bij de bespreking van dit onderwerp kwamen ideeën naar voren om te leren van elkaar door voorbeelden uit andere regio’s te onderzoeken.

Investeren in samenwerking

Projectleider Liesbeth Sturing: “Er is een mooi begin gemaakt, nogmaals dank aan alle deelnemers voor het meedenken en de goede ideeën die zijn aangedragen. De uitkomst van de startbijeenkomst laat zien dat er behoefte en bereidheid is om te investeren in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, om op deze manier de ontwikkelkansen voor de leerling te optimaliseren.”

Naar boven