Publicatiedatum: 05-02-2021

Ter voorbereiding op de inkoop van Jeugdhulp en Wmo per 1 januari 2022 organiseren de Achterhoekse gemeenten Gesprekstafels waarin marktpartijen inhoudelijk betrokken worden bij de inhoud van de verschillende segmenten. Donderdag 28 januari vond een gezamenlijke Gesprekstafel plaats van de segmenten Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ), Gezins- en Woonvormen (GWV) en Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (HCV). Na een gezamenlijke start werd in deelsessies uiteengegaan.  

Integrale Ambulante Jeugdhulp 

Het segment IAJ wordt gezamenlijk vormgegeven met 7 Achterhoekse gemeenten (Oude IJsselstreek neemt geen deel). Het onderwerp dat dit keer centraal stond, was 'selectiecriteria'. In twee deelsessies zijn de verschillende criteria doorgenomen aan de hand van de presentatie. Bekijk het verslag voor wat tijdens de deelsessies is besproken (Let op! Het verslag begint met een terugkoppeling van het centrale gedeelte van de Gesprekstafel).

Gezins- en Woonvormen

De deelsessie van het segment Gezins- en Woonvormen was eveneens een vervolg op de algemene Gesprekstafel over de selectiecriteria. Per subsegment zijn 5 selectiecriteria verder uitgewerkt. Tijdens de deelsessie van GWV zijn deze besproken. Bekijk het verslag (Let op! Het verslag begint met een terugkoppeling van het centrale gedeelte van de Gesprekstafel).

Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf 

De deelsessie van het segment Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (HCV) was eveneens een vervolg op de algemene Gesprekstafel over de selectiecriteria. Ook voor dit subsegment zijn 5 selectiecriteria verder uitgewerkt. Tijdens de deelsessie van HCV zijn deze besproken. Bekijk het verslag (Let op! Het verslag begint met een terugkoppeling van het centrale gedeelte van de Gesprekstafel).

De opbrengst

De Achterhoekse gemeenten nemen de aangedragen punten en input van de verschillende deelsessies mee in het verder vormgeven van de aanbestedingsstukken en de Inkoop 2022.

Naar boven