Publicatiedatum: 23-04-2021

Wat kunnen we met studenten die vanwege hun psychische problemen vastlopen in hun studie? Als ze stoppen met school, komen ze op de bank en de ervaring leert: eenmaal op de bank, komen ze er niet meer af. Het antwoord werd het project JongLeren.  

Voortijdig schoolverlaters

Alex Jansen is manager van het Loopbaanplein op het Graafschap College in Doetinchem. Zo’n drie jaar geleden brachten zijn decanen het balletje aan het rollen. “We ontdekten dat zo’n 10 procent van het aantal voortijdig schoolverlaters tot de groep behoort met psychische problemen. Die groep willen we niet loslaten, maar wij beschikten zelf niet over de juiste ondersteuning”, vertelt hij. Orthopedagoog Evelien Beuzelijnck raakte ook aangehaakt. “Het idee ontstond om voor deze studenten een speciaal programma op te zetten, waarbij onderwijs en de benodigde behandeling aan elkaar worden verbonden. Om de jongeren zo de tijd te geven weer in balans te komen.”

Weekprogramma

Inmiddels draait het project, dat de naam ‘JongLeren’ kreeg, op volle toeren. Maximaal 15 studenten kunnen tegelijkertijd deelnemen. Het behandelprogramma wordt uitgevoerd door GGNet en Graafschap Orthopedagogie. Beuzelijnck: “Het programma bestaat uit twee behandelmomenten in de week. Het zijn twee verschillende therapievormen in groepsverband: de acceptance & commitment therapie en de psychomotorische therapie, waarbij lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal staan. Het sluit mooi op elkaar aan.” En dat geldt ook voor het onderwijs. Beuzelijnck vervolgt: “We bieden de studenten de generieke vakken aan en als ze het aankunnen, volgen ze beroepsgerichte vakken binnen hun opleiding.” Naast onderwijs en behandeling bestaat JongLeren uit het onderdeel ‘leefstijl’. Hierbij komen thema’s als voeding, beweging, financiën, middelengebruik en social media aan bod.

Eigen tempo

Het JongLeren-team bestaat uit 2 docenten van het Graafschap College, 3 behandelaars van GGNet en een gz-psycholoog van Graafschap Orthopedagogie. Evelien Beuzelijnck coördineert de uitvoering. “De studenten zijn echt enthousiast, hoe moeilijk het traject vaak ook voor ze is. Vooral het onderwijs-op-maat valt goed. De studenten krijgen van ons de ruimte om het in hun eigen tempo te doen en ze kunnen rekenen op de ondersteuning van onze vaste docenten. Wij staan dicht bij de jongeren, zien de problemen waarmee ze rondlopen. Ook daar is ruimte voor.”

Ontschotten

Toch was de totstandkoming van het project minder gemakkelijk dan het eindresultaat doet vermoeden. “De onderwijswereld is echt een andere wereld dan de ggz-wereld. We moeten het cultureel en financieel zien te ontschotten”, zegt Alex Jansen. Ook de financiering bleek een uitdaging. “Voor wie is uiteindelijk de rekening? Daar was geen klip-en-klaar antwoord op.” Het Transformatiefonds Jeugd bood uitkomst. “Tot eind 2021 heeft het project de tijd zich te bewijzen én hebben wij om de financiering te regelen. De gemeenten zijn nauw betrokken, maar de zorgverzekeraars ook. Tenslotte gaat het ook om jongeren die al boven de 18 zijn.”

Terug naar opleiding van herkomst

Het doel is dat de jongeren zo snel als mogelijk weer terugkeren naar de opleiding van herkomst. Naar verwachting komt de doorlooptijd van de trajecten uit op gemiddeld 6 maanden. “We zitten nog in de pilotfase”, benadrukt Beuzelijnck. Jansen vult aan: “Maar dreigt een traject langer dan een jaar te duren, gaan we op zoek naar een andere oplossing voor de jongere. JongLeren is echt bedoeld als tijdelijk.” Op deze manier hopen Jansen en Beuzelijnck jaarlijks zo’n 30 tot 40 jongeren te helpen.

Financiële voordelen

Komende tijd buigt Jansen zich over de businesscase van het project. “Wij hebben de overtuiging dat JongLeren ook in financiële zin voldoende kan opleveren. Een jongere die op school uitvalt, kost geld. Denk aan kosten vanuit het RMC, de uitkering, hulpverlening.” De businesscase wordt uitgevoerd door de Universiteit van Twente en is naar verwachting na de zomervakantie klaar. Met een instrument van het Nederlands Jeugdinstituut worden de resultaten van de jongeren gemonitord. “Tot slot bouwen we aan de relatie met de externe behandelaars van de jongeren”, zegt Jansen. Beuzelijnck: “We willen namelijk de zorg niet stapelen. Dus bekijken we samen met de eventueel reeds betrokken behandelaar van de jongere of de zorg overgeheveld kan worden naar JongLeren. Aan die samenwerking werken we dus ook.”

Het project JongLeren is een van de transformatieprojecten binnen de 8 Achterhoekse gemeenten. De projecten die op dit moment ook plaatsvinden, staan op de themapagina Transformatieprojecten.

Naar boven