Publicatiedatum: 31-10-2019

Zoals reeds in de afgelopen inkoopronde aangegeven, is de eis van lidmaatschap bij een branche- en/of beroepsvereniging voor gecontracteerde zorgaanbieders per 1 januari 2020 een harde eis. Zie hiervoor ook het inkoopdocument paragraaf 4.3.3. punt 2.

Bewijsstuk aanleveren

Het jaar 2019 gold als overgangsjaar. Vóór 1 januari 2020 dient elke gecontracteerde zorgaanbieder (opdrachtnemer) een bewijsstuk aan te leveren van lidmaatschap bij een beroeps- en/of branchevereniging. Het aanleveren kan in de hoofdtender van Negometrix. De Achterhoekse gemeenten zien een factuur níet als geldig bewijs, tenzij u een betalingsbewijs bijvoegt. Ook een aanmeldbevestiging is geen bewijs van lidmaatschap.

Naar boven