Publicatiedatum: 30-09-2021

De acht Achterhoekse gemeenten buigen zich momenteel over de planning van de Inkoop 2022. Door een aantal binnengekomen vragen is deze niet meer haalbaar.

Zorgvuldige behandeling

Het Inkoopproces van de Achterhoekse gemeenten bevindt zich in de gunningfase. In dit proces hebben verschillende geselecteerde zorgaanbieders in de afgelopen periode vragen gesteld. Omdat een van de belangrijkste uitgangspunten van de Inkoop 2022 ‘zorgvuldigheid’ is, willen de gemeenten recht doen aan een goede beantwoording van de binnengekomen vragen. Dit betekent dat de gemeenten de tijd nemen om de vragen goed te beantwoorden. Voor een aantal vragen is meer tijd nodig. Het gevolg is dat de huidige planning niet meer haalbaar is.

Gemeenten buigen zich over nieuwe planning én ingangsdatum

Op dit moment bekijken de gemeenten welke consequenties dit heeft voor het vervolg van de Inkoop 2022. Een van de afwegingen waarover de gemeenten zich beraden, is het verplaatsen van de ingangsdatum en daarmee aanpassing van de planning. Dit vraagt uiteraard om een zorgvuldige afweging van alle consequenties, belangen en voorbereiding van besluitvorming.

Meer informatie op 15 oktober 2021

De acht colleges van Burgemeester & Wethouders zijn voornemens om op 12 oktober 2021 een definitief besluit te nemen over de aangepaste planning. Uiterlijk 15 oktober wordt dit besluit bekendgemaakt op ook deze website. Geselecteerde aanbieders ontvangen daarnaast een bericht via Negometrix.

Naar boven