Wanneer we kijken naar de uitgaven voor zorg, zien we dat het overgrote deel wordt besteed aan de behandeling van ‘zieke’ mensen. Slechts 3% van de zorguitgaven gaat op aan preventie (Rivm 2011). De roep om preventie is dus zo gek nog niet. In alle Achterhoekse gemeenten vinden (volop) activiteiten plaats op het gebied van preventie. De coördinatie gebeurt vanuit de Regiegroep Preventie, via een programmamatrix.

Preventie is nodig

Ongezonde voeding, alcohol, overgewicht, gebrek aan bewegen, eenzaamheid, depressie, dementie, stress en armoede zorgen steeds vaker voor problemen. Oók in de Achterhoek. Sterker, de Achterhoek blijkt zelfs net iets ‘ongezonder’ dan de rest van Gelderland of Nederland. De Achterhoekse gemeenten willen deze ontwikkelingen een halt toeroepen. 

Regiegroep Preventie

In alle 8 Achterhoekse gemeenten vinden (volop) activiteiten plaats op het gebied van preventie. Vaak lokaal en in een aantal gevallen wordt (sub)regionaal samengewerkt. Om zicht, grip en sturing te hebben en houden op deze activiteiten, is het van belang om samenhang aan te brengen in de ambities en in de concrete projecten. Dit om dubbelingen tegen te gaan en de efficiency te bevorderen. Om die reden is de Regiegroep Preventie ingericht. Naast vertegenwoordigers vanuit de gemeenten nemen ook vertegenwoordigers van andere organisaties deel aan deze regiegroep.

Programmamatrix

De Regiegroep Preventie werkt aan een programmamatrix om zicht en sturing op preventie binnen het sociaal domein Achterhoek mogelijk te maken. Deze programmamatrix heeft de missie van het sociaal domein Achterhoek en de 5 maatschappelijke doelen als uitgangspunt. De matrix maakt inzichtelijk welk project in welke gemeente wordt ingezet. Een aantal projecten wordt in elke gemeente van de regio Achterhoek ingezet, omdat deze voor elke gemeente meerwaarde hebben en efficiencywinst opleveren.

Het preventieprogramma krijgt een duidelijke plek in de Transformatieagenda van de Achterhoek. De programmamatrix is (binnenkort) ook op deze website te vinden.

 

Naar boven