Samen naar een optimale uitvoering Jeugdhulp, Wmo en Wonen

Als zorgmedewerker heb je vast vragen over de ontwikkelingen rondom Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen) in de Achterhoek. Je hebt er misschien al iets over gehoord via je werkgever. Of bij een cliënt. Op deze webpagina staat meer informatie, speciaal voor medewerkers in de zorg en/of ondersteuning. Zodra er meer informatie beschikbaar is, komt dit ook op deze webpagina. Dus houd deze pagina in de gaten als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwe aanpak in de Achterhoek per 1 juli 2022. 

Let op: het filmpje is gemaakt voordat de gemeenten in de Achterhoek het besluit namen om meer tijd te nemen voor de aanbesteding. Dus waar wordt gesproken over 1 januari 2022, wordt bedoeld: 1 juli 2022.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg

Vragen & Antwoorden

Gemeenten en zorgaanbieders werken in de Achterhoek aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. We noemen dit streven ook wel: ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen per 1 juli 2022’. Gemeenten en zorgaanbieders bereiden deze nieuwe aanpak al een tijdje met elkaar voor. Een van de dingen die moet gebeuren, is het afsluiten van nieuwe contracten met zorgaanbieders. Dit gebeurt via een aanbesteding. Zodra de aanbesteding is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 zorg en ondersteuning leveren in de Achterhoekse gemeenten. De nieuwe aanpak gaat in op 1 juli 2022.

Het gaat om verschillende dingen. Zo hebben de gemeenten op dit moment met ruim 300 zorgaanbieders een contract. Dat werkt voor niemand efficiënt. Inwoners zien door dit enorme aanbod door de bomen het bos niet meer. Ook brengt de jaarlijkse contractering veel extra werk met zich mee, voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Waar we ook rekening mee moeten houden, is de toename van de zorgkosten. Daarom willen we veel meer sturen op resultaat. Het gaat straks veel meer om het resultaat dat de inwoner met de inzet van zorg of ondersteuning wil bereiken. Dit vraagt om meer samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten. En om meer professionele ruimte voor zorgaanbieders, zodat zij nog beter de zorg kunnen bieden die hun cliënten nodig hebben. Om dit mogelijk te maken, starten we in de Achterhoek op 1 juli 2022 met de nieuwe aanpak. Samen voor beter dus.

Die kans heeft elke zorgaanbieder gekregen, dus ook jouw werkgever. Elke zorgaanbieder die zorg of ondersteuning levert of wil leveren in de Achterhoek, heeft in de afgelopen periode kunnen meewerken aan de voorbereidingen voor de nieuwe aanpak. Er zijn bijvoorbeeld veel gesprekstafels geweest, om antwoorden te vinden op allerlei vragen. Ook konden zorgaanbieders meedoen aan workshops en trainingen. Op dit moment loopt de aanbesteding. Jouw werkgever heeft zelf besloten om wel of niet mee te doen. Elke zorgaanbieder die heeft meegedaan, moest antwoord geven op een aantal vragen. Die vragen gingen vooral over de kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlening zelf. Op deze manier bekijken de gemeenten welke zorgaanbieders het beste passen bij wat nodig is in de Achterhoek.

Op dit moment is de zogenaamde selectiefase afgerond. Zorgaanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen zijn geselecteerd. De uitkomst is vertrouwelijk. Nu loopt de gunningsfase. Zodra ook deze fase is afgerond, is bekend welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoekse gemeenten gaan leveren.

We kunnen niet op de zaken vooruitlopen. Zoals gezegd, is de aanbesteding nog niet afgerond. Zodra dit het geval is, weten we welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 zorg en/of ondersteuning leveren in de Achterhoek. Tot die tijd kan er nog veel gebeuren.

Jazeker, inwoners houden de zorg waarvoor ze een indicatie hebben. De nieuwe aanpak in de Achterhoek is niet bedoeld om inwoners minder of andere zorg te bieden. Gemeenten en zorgaanbieders willen het vooral nog beter gaan regelen. Wat we daarmee bedoelen? Het resultaat dat een inwoner wil bereiken met de inzet van zorg of ondersteuning, staat straks nog meer voorop. Ook regelen we de zorg of ondersteuning straks nog meer in overleg. Er komt dus meer samenwerking. Zo krijgt de ondersteuningsvraag van de inwoner vanaf de nieuwe aanpak nog meer aandacht.

Nee, in principe niet. Cliënten houden dus de zorg en/of ondersteuning waarvoor ze een indicatie hebben. Verandert hun zorgbehoefte? Dan kan ook de indicatie veranderen en dus de zorg die ze krijgen. Als hun indicatie afloopt, wordt opnieuw bekeken welke zorg en/of ondersteuning het beste bij hen past. Dat is niet anders dan nu.

Het is nog te vroeg om daar antwoord op te geven. Pas als de aanbesteding is afgerond, weten we hoe de zorgverlening eruit komt te zien. Tot die tijd kan er nog veel gebeuren. Een paar dingen weten we wel. Heeft jouw werkgever niet meegedaan aan de aanbesteding? Of is jouw werkgever niet geselecteerd in de eerste fase van de aanbesteding? Dan houdt voor jouw werkgever de zorgverlening in de Achterhoekse gemeenten in de tweede helft van 2022 op. 

De gemeenten en zorgaanbieders hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. Namelijk dat zorgaanbieders die vanaf 1 juli 2022 geen contract meer hebben in de Achterhoek, meewerken aan een zorgvuldige overdracht van de zorg. Dit betekent ook dat jouw werkgever zorg blijft leveren totdat de nieuwe zorgaanbieder begint. Overigens gaat de overdracht van zorg geleidelijk. Er komt namelijk een overgangsperiode. Aan het einde van deze overgangsperiode hopen we dat alle cliënten die een andere zorgaanbieder krijgen, deze ook hebben.

Dit betekent dat jouw werkgever vanaf 1 juli 2022 geen contract meer heeft met de gemeenten in de Achterhoek. In de Achterhoek geldt in de eerste maanden nog wel een overgangsperiode. Dit betekent dat jouw werkgever tot maximaal de einddatum van de overgangsperiode zorg of ondersteuning voor de Achterhoekse gemeenten levert. Maar daarna niet meer.

Het klopt dat inwoners van de gemeenten in de Achterhoek die zorg en/of ondersteuning krijgen, een brief van hun gemeente hebben gehad. Daarin kondigen de gemeenten de nieuwe aanpak in de Achterhoek aan. Hoewel we nog niet alles weten, vinden de gemeenten het belangrijk om cliënten goed mee te nemen in wat er gaat gebeuren. Zodat het straks geen verrassing is. Helaas kunnen we nu nog geen antwoord geven op de vraag die we allemaal hebben: houd ik mijn zorgverlener? Zodra we dat weten, laten we dat uiteraard uw cliënt weten. De brief kunt u trouwens nalezen op deze website.

Gebruik de antwoorden in deze ‘Vragen en antwoorden’ als je vragen krijgt van een cliënt. Maar verwijs de cliënt ook naar (de website van) de gemeente. Daarop staat meer informatie. Die informatie wordt aangevuld, zodra meer bekend wordt.

De belangrijkste boodschap voor nu is: de zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt een indicatie heeft, gaat door. Oók na 1 juli 2022. Het kan wel zijn dat een cliënt in 2022 een andere zorgaanbieder krijgt. Dat weten we nu nog niet. Maar als dit gebeurt, wordt de zorg met veel aandacht en in goed overleg overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Totdat de nieuwe zorgaanbieder begint, houdt de cliënt zijn/haar huidige zorgaanbieder.

Het is heel begrijpelijk dat cliënten vragen hebben. Er gaat tenslotte iets veranderen. Toch is het advies om de cliënt gerust te stellen. Jouw cliënt houdt zijn/haar zorg of ondersteuning. En als jouw cliënt een andere zorgaanbieder krijgt, regelen we dat heel zorgvuldig. In overleg ook met de cliënt en met de huidige en nieuwe zorgaanbieder. De cliënt komt niet zonder zorg te zitten.

Zodra de aanbesteding is de aanbesteding afgerond, weten we welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 een contract hebben in de Achterhoek. Op deze webpagina komt deze informatie. Maar raadpleeg ook vooral je eigen werkgever.

Naar boven