Inwoners van de meeste gemeenten in de Achterhoek met zorg en/of ondersteuning hebben in zowel juli 2021 als oktober 2021 een brief van hun gemeente ontvangen over de nieuwe aanpak in Jeugdhulp, Wmo en Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Hieronder volgt de brief-op-hoofdlijnen van oktober 2021. Elke gemeente heeft de eigen inwoners een brief gestuurd met de informatie die voor die gemeente van toepassing is. Maar de hoofdboodschap is in iedere gemeente gelijk.

De brief aan cliënten

U ontvangt op dit moment zorg en/of ondersteuning vanuit Jeugdhulp, Wmo of Wonen (voorheen Beschermd Wonen). Samen met de andere gemeenten in de Achterhoek bereiden wij ons voor op een nieuwe aanpak van deze zorg en ondersteuning. Een belangrijke wijziging is dat straks minder zorgaanbieders een contract hebben in de Achterhoek. In deze brief vertellen wij u de stand van zaken.

Geldt deze brief voor u?

Voordat u verder leest: de informatie in deze brief geldt niet voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, dyslexiezorg of als u een pgb heeft. Het kan zijn dat u naast deze ondersteuning nog andere hulp krijgt. Leest u dan wel verder.

Nieuwe startdatum

De nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning wilden wij op 1 januari 2022 laten ingaan. Maar wij hebben besloten de startdatum op te schuiven naar 1 juli 2022. Wij nemen meer tijd om alles goed voor te bereiden.

Wat betekent dit voor u?

Voor u betekent deze nieuwe startdatum dat er tot in ieder geval 1 juli 2022 niets wijzigt. U houdt in principe uw huidige zorg en/of ondersteuning en ook uw huidige zorgaanbieder. Alleen als uw eigen zorgbehoefte anders wordt, kan het zijn dat er iets voor u wijzigt. Of als uw indicatie afloopt en u nog behoefte heeft aan hulp. In dat geval bekijken wij samen met u welke zorg en/of ondersteuning het meest geschikt is voor u.

Wanneer hoort u meer?

Zodra bekend is welke zorgaanbieders vanaf 1 juli 2022 de zorg en ondersteuning in de Achterhoek gaan leveren, laten wij u dit weten. Want dan kunnen wij u ook vertellen wat de nieuwe aanpak precies betekent voor u.

Heeft u vragen over deze brief?

Bij deze brief ontvangt u ook een aantal vragen & antwoorden. Of neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Meer informatie staat ook op de website van uw gemeente.

 

Naar boven