In de jeugdhulp die op scholen wordt geboden, spelen zowel onderwijsorganisaties als jeugdhulpaanbieders en gemeenten een rol. Om de jeugdhulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is in de Achterhoek het project ‘Onderwijs-Jeugdhulparrangementen’ gestart. Het eerste doel van dit project is te komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor een optimale samenwerking.

Waarom dit project?

De aanleiding voor het project is tweeledig:

  • Enerzijds de complexe wet- en regelgeving als het gaat om jeugdhulp in de onderwijssetting. Zo is het niet altijd direct duidelijk waar ieders verantwoordelijkheden liggen. En ook: waar eindigt het onderwijs en begint de jeugdhulp?
  • Anderzijds zoeken het onderwijsveld en de jeugdhulp elkaar steeds vaker op als het gaat om het ondersteunen van kinderen en jongeren. De behoefte om onderwijs en jeugdhulp optimaal op elkaar af te stemmen neemt daardoor steeds meer toe.

Wat levert het project op?

De ultieme ambitie is jeugdigen gezond te laten opgroeien in een veilig en vertrouwde omgeving, zodat zij maximaal kunnen ontwikkelen en opgroeien tot zelfredzame mensen. Voor de jeugdhulp die plaatsvindt in een onderwijssetting (kortweg ‘onderwijs-jeugdhulparrangementen’), is het wenselijk om te werken vanuit heldere, gezamenlijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn bedoeld om de samenwerking tussen onderwijs, zorgaanbieders en gemeenten te stroomlijnen. De eerste stap in het project is te komen tot een gemeenschappelijk vertrekpunt. Van daaruit is de ambitie om verder na te denken en afspraken te maken. Het project krijgt via verschillende ontwikkeltafels vorm.

Wanneer gereed?

Naar verwachting levert de projectgroep eind 2020 de gemeenschappelijke uitgangspunten op. Dit is echter afhankelijk van de tussentijdse opbrengsten. In dit project is namelijk bepaald dat deze tussentijdse opbrengsten en resultaten steeds de vervolgstap bepalen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het project Onderwijs-Jeugdhulparrangementen? Meld u zich dan aan voor de speciale nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar communicatie@sociaaldomeinachterhoek.nl of mail ons rechtstreeks.

Downloads

Titel Grootte Categorie
Projectplan Onderwijs-Jeugdhulparrangementen 121 KB Transformatie Download

Projectnieuws

Projectgroepleden

Gemeente / Organisatie Onderwerp Naam Functie Email Telefoonnummer
Naar boven