Het sociaal domein Achterhoek

Binnen het sociaal domein in de Achterhoek werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk al heel wat jaren met elkaar samen. Sinds de decentralisaties in 2015 is die samenwerking een stuk intensiever geworden. Dat is niet voor niets! Want de gemeenten streven ernaar om kwalitatief steeds betere en kosten-effectievere hulp en ondersteuning voor inwoners van de Achterhoek te realiseren. Samen kunnen zij dat beter dan iedere gemeente afzonderlijk, is de overtuiging.

Decentralisaties
Structuur van de samenwerking

De 8 Achterhoekse gemeenten streven ernaar een nadrukkelijke rol te spelen in het aan elkaar knopen en integraal verbinden van de diverse domeinen (zorg, werk, onderwijs, etc.). De samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten is dan ook gericht op kwalitatief goede en snelle besluitvorming, waarbij iedereen de eigen rol goed invult. Transparantie is het sleutelwoord. De samenwerkingsstructuur binnen het sociaal domein Achterhoek is hierop ingericht. Het kent één formeel team: het team Contract- en Leveranciersmanagement (CLM). 

 

Overleg en besluitvorming Contract- en Leveranciersmanagement
Gemeente Onderwerp Naam Functie Email Telefoonnummer

Samenwerken om elkaar te versterken

Het uitgangspunt van de Achterhoekse gemeenten is dat iedereen meedoet en zijn/haar steentje bijdraagt. Uiteraard naar eigen kunnen. De gemeenten willen komende jaren daarom meer participatie, vitaliteit en zelfredzaamheid van de inwoner realiseren. Maar ook minder bureaucratie en meer slimme combinaties. Zo willen zij reële resultaten bereiken, met een beperktere rol van de overheid en met minder inzet van overheidsgeld. De Achterhoekse gemeenten zijn ervan overtuigd dat dit alles haalbaar is, mits er effectief en efficiënt wordt samengewerkt. En dan niet alleen als gemeenten onderling, maar óók met en tussen de andere partijen in het sociaal domein. Niet voor niets kreeg de Achterhoekse visie de titel: Samenwerken om elkaar te versterken.

De visie is uitgewerkt in het Transformatieplan ‘Perspectief, binding en ondersteuning’. Zowel bij de totstandkoming van de visie als bij het Transformatieplan hebben de Achterhoekse gemeenten nauw samengewerkt met betrokken partijen in de Achterhoek. Zoals vertegenwoordigers van inwoners (onder andere Wmo-raden), aanbieders van zorg en ondersteuning, wethouders en ambtenaren.

 

Achterhoekse visie op sociaal domein Transformatieplan 2018-2022
Naar boven