Agenda

 

19-06-2024
Algemeen Aanbieder Brainstorm ‘Tijdige en Passende hulp’ IAJ

Het accountteam van Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) verzorgt op 19 juni 2024 van 9.00 tot 11.00 uur een brainstorm in het kader van de Ontwikkelagenda van Sociaal Domein Achterhoek. Zorgaanbieders IAJ zijn hiervoor uitgenodigd.

Eerste ontwikkelopgave

De brainstorm gaat concreet over de eerste ontwikkelopgave IAJ. Deze is gericht op tijdige en passende hulp door:

  1. Korte wachtlijsten jeugd GGZ. We streven naar minimale wachttijden.
  2. Beschikbaarheid van overbruggingszorg om alvast aan de slag te gaan en escalatie te voorkomen.
  3. Kortere doorlooptijd bij GGZ-behandelingen. Dit omvat sneller afschalen of afsluiten van behandelingen en een kritische blik op de duur van behandelingen. 

De brainstorm is bedoeld om met elkaar de mogelijkheden te verkennen voor het bereiken van deze doelen. En om de samenwerking met andere zorgaanbieders en het voorliggend veld te vinden en uit te bouwen.

Aanmelden

Heb jij als zorgaanbieder IAJ geen uitnodiging gehad voor deze brainstorm en wil je toch deelnemen aan de brainstormsessie? Meld je dan aan via clm@sociaaldomeinachterhoek.nl. De brainstormsessie vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo (Gld).

Naar boven