Agenda

 

27-09-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Einde Concretiseringsgesprekken
11-10-2021
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Ondertekening nieuwe contracten
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Mededeling gunningsbeslissing

Uiterlijk op deze datum wordt de voorlopige gunning bekend gemaakt van de nieuwe contracten voor 2022.

01-01-2022
Algemeen Zorgaanbieder Gemeente Inkoop 2022: Ingangsdatum nieuwe contracten Jeugdhulp, Wmo (inclusief Beschermd Wonen)
Naar boven