Het sociaal domein Achterhoek

Binnen het sociaal domein in de Achterhoek werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk al heel wat jaren met elkaar samen. Sinds de decentralisaties in 2015 is die samenwerking een stuk intensiever geworden. Dat is niet voor niets! Want de gemeenten streven ernaar om kwalitatief steeds betere en kosten-effectievere hulp en ondersteuning voor inwoners van de Achterhoek te realiseren. Samen kunnen zij dat beter dan iedere gemeente afzonderlijk, is de overtuiging.

Decentralisaties
Structuur van de samenwerking

De 8 Achterhoekse gemeenten streven ernaar een nadrukkelijke rol te spelen in het aan elkaar knopen en integraal verbinden van de diverse domeinen (zorg, werk, onderwijs, etc.). De samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten is dan ook gericht op kwalitatief goede en snelle besluitvorming, waarbij iedereen de eigen rol goed invult. Transparantie is het sleutelwoord. De samenwerkingsstructuur binnen het sociaal domein Achterhoek is hierop ingericht. Het kent één formeel team: het team Contract- en Leveranciersmanagement (CLM). 

 

Overleg en besluitvorming Contract- en Leveranciersmanagement

Samenwerken om elkaar te versterken

Het uitgangspunt van de Achterhoekse gemeenten is dat iedereen meedoet en zijn/haar steentje bijdraagt. Uiteraard naar eigen kunnen. De gemeenten willen komende jaren daarom meer participatie, vitaliteit en zelfredzaamheid van de inwoner realiseren. Maar ook minder bureaucratie en meer slimme combinaties. Zo willen zij reële resultaten bereiken, met een beperktere rol van de overheid en met minder inzet van overheidsgeld. De Achterhoekse gemeenten zijn ervan overtuigd dat dit alles haalbaar is, mits er effectief en efficiënt wordt samengewerkt. En dan niet alleen als gemeenten onderling, maar óók met en tussen de andere partijen in het sociaal domein. Niet voor niets kreeg de Achterhoekse visie de titel: Samenwerken om elkaar te versterken.

De visie is uitgewerkt in het Transformatieplan ‘Perspectief, binding en ondersteuning’. Zowel bij de totstandkoming van de visie als bij het Transformatieplan hebben de Achterhoekse gemeenten nauw samengewerkt met betrokken partijen in de Achterhoek. Zoals vertegenwoordigers van inwoners (onder andere Wmo-raden), aanbieders van zorg en ondersteuning, wethouders en ambtenaren.

 

Achterhoekse visie op sociaal domein Transformatieplan 2018-2022

Ambassadeur van De Gezondste Regio

Bestuurders, zorgaanbieders en andere betrokkenen binnen sociaal domein Achterhoek zijn tevens ambassadeur van De Gezondste Regio. Zij nemen deel aan de thematafels, die als doel hebben vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn te realiseren. Binnen De Gezondste Regio zijn 2 pijlers benoemd: preventie en zorginnovatie. Door te investeren in preventie is het mogelijk een groot aantal ziektes te voorkomen, waardoor minder ingrijpen nodig is. Ook gezonde leefstijl (gezonde voeding, niet roken, matig met alcohol en voldoende bewegen) valt hieronder. Zorginnovatie biedt de mogelijkheid voor slimme oplossingen zodat alle inwoners van de Achterhoek goede zorg kunnen blijven ontvangen, ook in 2030. Als ultieme ambitie geldt: betere gezondheid van de Achterhoekse inwoners.

Naar boven