Veelgestelde vragen

Heeft u op deze website nog niet gevonden wat u zocht? Mogelijk staat uw vraag dan in de lijst op deze pagina. Voor het gemak hebben wij de vragen verdeeld naar herkomst. Dus bent u zorgaanbieder, verwijzer, inwoner of gemeente? Dan vindt u mogelijk uw vraag (plus antwoord) bij uw gedeelte. Of vul een trefwoord in. Staat u vraag er niet tussen? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina om uw vraag te stellen.

Zorgaanbieder

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgaanbieders die zorg (willen) leveren in de Achterhoek inderdaad aangesloten zijn bij een branche- of beroepsvereniging. De reden is dat de Achterhoekse gemeenten veel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening. Door aansluiting bij een branche- of beroepsvereniging verwachten de Achterhoekse gemeenten dat de kwaliteit van de dienstverlening continu gewaarborgd blijft. Immers, brancheverenigingen besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en intervisie tussen de leden (en hun medewerkers). Ook informeren zij de leden zeer regelmatig over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en binnen de branche. Op deze manier blijven zorgaanbieders altijd 'up to date'.

Aanbieders die zich hebben ingeschreven in Negometrix en zijn gegund op één of meerdere percelen, kunnen een kopie maken van hun inschrijving. Oftewel, het is via Negometrix mogelijk om de eigen inschrijving te exporteren. Hierdoor heeft u altijd de juiste informatie en de juiste producten en prijzen bij de hand. Hoe u dit doet, leest u in de instructie (download).

Omdat overeenkomsten tot stand komen via Negometrix, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) in Negometrix worden gesteld. Dit kan via ‘Vraag & Antwoord’. Hulp nodig? De helpdesk van Negometrix staat voor u klaar als u bij het invoeren van uw vraag (of bij het inzien van het antwoord) vastloopt.

Overigens is de reden om vragen via Negometrix te stellen, dat de gehele communicatie met aanbieders die zich inschrijven voor zorg en/of ondersteuning via dit systeem loopt. De gemeenten willen zo borgen dat antwoorden op vragen correct, eenduidig en tijdig worden gegeven. Een andere reden is dat de inkoop-overeenkomsten tot stand komen door aanbod en aanvaarding. In Negometrix is het ‘aanbod’ de inschrijving is van een opdrachtnemer en de ‘aanvaarding’ de gunningsbeslissing van de gemeente. Beide vinden dus digitaal plaats. Vanwege deze wijze van totstandkoming van de overeenkomst, moeten ook alle vragen over een lopende tender (inkoop) via ‘Vraag & Antwoord’ in Negometrix worden gesteld.

Tijdens de looptijd van het contract kunt u alleen administratieve gegevens tussentijds aanpassen. Administratieve gegevens zijn:

 • Naam Organisatie
 • Contactpersonen
 • Contactgegevens
 • Adres
 • AGB code
 • IBAN nummer
 • Rechtsvorm
 • KvK nummer
 • Toevoegen of verwijderen van onderaannemers, etc.

Wilt u zich inschrijven voor een extra perceel, product of gemeente gedurende de looptijd van het contract? Dan kan dit alleen tijdens de vastgestelde openstellingen.

Het is dus niet mogelijk om gedurende de looptijd van het contract aanpassingen door te voeren die de inhoud van de aangeboden dienstverlening wijzigen. Zoals producten verwijderen, aanpassen van het tarief of terugtrekken uit ingeschreven gemeenten.

U kunt administratieve gegevens op de volgende manier wijzigen:

 • Stuur een e-mail naar clm@sociaaldomeinachterhoek.nl met het verzoek tot wijziging.
 • Geef in de e-mail aan wat er gewijzigd moet worden en wie contactpersoon is voor eventueel meer informatie.
 • U ontvangt daarna binnen een week uitleg van de uit te voeren acties en u hoort het tijdsraam waarbinnen u deze acties kunt uitvoeren.

Als zzp'er bent u zelf verantwoordelijk om bij ziekte, vakantie en andere redenen van afwezigheid iemand te regelen die de afgesproken zorg namens u verleent. Deze zorgverlener kan bijvoorbeeld een uitzendkracht zijn. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van de gemeente. U blijft de enige contractuele wederpartij van de gemeente.

De gemeenten verwachten wel dat er zorg wordt geleverd van voldoende kwaliteit. Dit houdt in dat de zorg voldoende veilig en verantwoord is en dat deze aansluit bij de zorgvraag van de cliënt. U heeft de verantwoordelijkheid voldoende zicht te houden op deze kwaliteit.

Het is mogelijk om gedurende de contractperiode onderaannemers toe te voegen aan de raamovereenkomst. Hiervoor heeft u wel vooraf schriftelijke toestemming nodig van de gemeente.

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Sinds de invoering van de AVG (privacywet) zijn de eisen aangepast rondom het gebruik van persoonsgegevens. Ook gelden er strengere regels rondom een beveiligde werkomgeving, datalekken en andere schendingen van de voorschriften van de privacywetgeving. Krijgt u te maken met een datalek? Dan moet u dit melden bij de betrokken gemeente(n). De contactgegevens zijn:

Aalten

gemeente@aalten.nl, o.v.v. datalek

Berkelland

info@gemeenteberkelland.nl, o.v.v. datalek

Bronckhorst

Marcel.Lubbers@Bronckhorst.nl, o.v.v. datalek

Doetinchem

a.nas@doetinchem.nl, o.v.v. datalek

Montferland

datalek@montferland.info, o.v.v. datalek

Oost Gelre

m.dankbaar@oostgelre.nl, o.v.v. datalek

Oude IJsselstreek

info@oude-ijsselstreek.nl, o.v.v. datalek

Winterswijk

privacy@winterswijk.nl, o.v.v. datalek

 

Alle vragen en antwoorden zijn samengevoegd in een apart 'FAQ-document'. Download hier dit document.

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Verwijzer

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Het overzicht van de zorgaanbieders die Jeugdhulp leveren aan inwoners van de Achterhoekse gemeenten kunt u hier downloaden. Het overzicht met gecontracteerde Wmo-aanbieders kunt u hier downloaden.

Inwoner

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw gemeente. In iedere gemeente werkt het verkrijgen van zorg, hulp of ondersteuning op een andere manier. Via de pagina 'inwoner' kunt u uw gemeente selecteren en rechtstreeks naar de juiste webpagina gaan. 

Gemeente

Een calamiteit kan een gebeurtenis zijn waarbij sprake is van ernstig letsel. Of denk aan een situatie met (ineens) veel media-aandacht. Allerlei andere gebeurtenissen kunnen ook tot een calamiteit in het kader van de Jeugdwet en Wmo leiden. Als zorgaanbieder belt u bij calamiteiten één van onderstaande telefoonnummers. Let op! Welk telefoonnummer voor u geldt, hangt af van uw locatie.

 • 0314 - 377 454 (in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland & Oude IJsselstreek)
 • 06 – 51 88 95 68 (in Aalten, Berkelland, Oost-Gelre & Winterswijk)

Social Return is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. In de aanbesteding voor het leveren van zorg en/of ondersteuning in de Achterhoek hebben de gemeenten dit instrument expliciet opgenomen. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek (WSP) helpt zorgaanbieders die met deze verplichting te maken krijgen. Dit zijn zorgaanbieders met een opdrachtsom van meer dan 200.000 euro. Samen met het WSP kan de zorgaanbieder bekijken hoe de Social Return verplichting het beste valt in te vullen. Ook monitort het WSP in hoeverre zorgaanbieders aan hun verplichting voldoen. Overigens lijkt Social Return vaak onmogelijk of lastig, toch zijn er al een hoop mooie resultaten geboekt. Het WSP denkt graag met zorgaanbieders mee. Vragen? U mailt het WSP via info@wspachterhoek.nl.

Naar boven