Publicatiedatum: 21-04-2020

De declaratieregeling van de 8 Achterhoekse gemeenten is aangepast (download de aangepaste versie hier). De aanpassing geldt voor aanbieders die zorg leveren aan cliënten die Beschermd Wonen ontvangen. Dit betreft zowel aanbieders die producten leveren uit perceel 3 (Beschermd Wonen) als aanbieders die producten leveren uit perceel 1 (Individuele begeleiding en behandeling) en 2 (Groepsbegeleiding en behandeling) in combinatie met Beschermd Wonen.

Kosten voor Beschermd Wonen moeten uit factuur blijken

Omdat de gemeenten bij Beschermd Wonen te maken hebben met facturatie aan centrumgemeente Doetinchem is het van belang dat op de PDF-facturen inzichtelijk is welke bedragen gefactureerd worden in het kader van Beschermd Wonen en welke in het kader van de bijbehorende begeleiding en behandeling. Op de PDF-factuur die zorgaanbieders indienen, moet deze splitsing dus voortaan duidelijk staan aangegeven.

Deze voorwaarde is opgenomen in de aangepaste versie van de declaratieregeling. Kijk voor meer informatie vanuit de Achterhoekse gemeenten over het Coronavirus op de speciale pagina op deze website.

Vraag & Antwoord over het Coronavirus

Er is geen regeling meer waarin no-show als gevolg van Corona wordt gecompenseerd. Omzetderving door no-show kan conform de contractafspraken niet worden verhaald.

Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.

Indien dit in een uiterst noodgeval speelt, dan verzoeken wij u dringend om contact op te nemen met uw contractmanager.

Bij het anders leveren van zorg blijft de eigen bijdrage in stand. Is er gedurende langere tijd geen mogelijkheid tot het anders leveren van zorg? Neem dan contact op met de gemeente.

Het is in 2021 nog steeds toegestaan om de zorg anders te leveren. Indien u de zorg tijdelijk anders organiseert en in aangepaste vorm levert, kunt u via het berichtenverkeer declareren conform het product dat in de beschikking is afgegeven. Deze zorg of ondersteuning dient wel relatie te houden met de indicatie en een passende invulling te zijn in deze Coronacrisis. Dus wanneer u bijvoorbeeld de dagbesteding (al dan niet deels) vormgeeft via individueel contact met de deelnemers, kunt u dit gewoon als geleverde dagbesteding (volgens de afgegeven indicatie) declareren.

De regeling 'doorbetaling niet geleverde zorg PGB' is verlengd met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 t/m 31-12-2021. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op deze website.

Naar boven