Publicatiedatum: 11-05-2020

Enkele 'vragen & antwoorden' over het Coronavirus zijn sinds 1 mei 2020 aangepast. Bekijk hieronder om welke vragen het gaat. De volledige lijst met 'vragen & antwoorden' is te vinden op de speciale Coronapagina op deze website (klik hier).

De Achterhoekse gemeenten hebben eerder besloten dat eigen bijdragen bij niet-geleverde zorg worden stopgezet. Minister De Jonge van VWS heeft op 22 april 2020 besloten dat vanwege het Coronavirus de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve voor cliënten met de voorzieningen Beschermd Wonen intramuraal en opvang. Het CAK informeert cliënten op korte termijn over dit besluit en draagt zorg voor een correcte administratieve afhandeling en lastenverlichting voor gemeenten, zorgaanbieders en cliënten. Het Rijk gaat met de VNG in overleg over compensatie van de in de betreffende maanden door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen.

De compensatieafspraken gelden ook, waar nodig, voor PGB-aanbieders. Op de website van de SVB vindt u meer informatie (klik hier). Zorgverleners kunnen worden doorbetaald, maar budgethouders moeten dan wel bijhouden welke niet-geleverde zorg er wél doorbetaald wordt. Daarvoor heeft het ministerie van VWS een formulier gemaakt (klik hier). De VNG hoopt op korte termijn het formulier gereed te hebben. Wij adviseren u de actuele informatie op de websites van de SVB en VNG in de gaten te houden.

In een dergelijke situatie bevindt u zich in scenario 3 van de declaratierichtlijn. Indicaties worden niet (tijdelijk) opgehoogd vanwege de Coronacrisis. De 8 Achterhoekse gemeenten gaan ervan uit dat u dergelijke meerkosten verrekent met de eventueel minder gemaakte kosten. De gemeenten wachten de uitkomsten van het Rijk over wat men verstaat onder meerkosten nog af. Wij verzoeken u om voor nu de meerkosten voor uw organisatie controleerbaar te registreren in uw eigen systemen.

Voor de vervoersproducten uit perceel 2 geldt dat de niet-geleverde vervoersproducten in rekening gebracht mogen worden met een maximum van 80%. De Achterhoekse gemeenten vragen u om op de factuur de berekening te vermelden (bijvoorbeeld 41 x € 18,60 x 80% = € 610,05). U factureert deze kosten via een PDF-factuur naast de niet-geleverde zorg. Logischerwijs moet u dit kunnen aantonen in de verantwoording.

Dit geldt dus ook voor de vervoersindicaties die worden uitbesteed aan een (commercieel) taxibedrijf en dit is conform de richtlijn van VNG. Sommige vervoersbedrijven zullen zowel commerciële als publieke taken uitvoeren. De NOW is bedoeld voor commerciële activiteiten die niet met publiek geld worden gefinancierd. Dat is bij doelgroepenvervoer alleen niet het geval, dat werd al met publiek geld gefinancierd. Daarom verwachten wij ook van de zorgaanbieders dat zij de taxibedrijven voor 80% doorbetalen voor het vervoer wat normaliter wordt uitgevoerd.

Naar boven