Publicatiedatum: 05-01-2024

Een voortdurende dialoog op (onder andere) bestuurlijk niveau tussen gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Wmo Wonen is cruciaal voor het partnerschap. Hoe de structuur van dit overleg eruitziet en welke data geprikt zijn voor dit overleg in 2024, is vastgelegd in een Infoplaat.  

Klein bestuurlijk overleg

De rol en invulling van het klein bestuurlijk overleg staat op de agenda van de eerste bijeenkomst van dit overleg op 1 februari 2024. Een belangrijk uitgangspunt van dit klein bestuurlijk overleg is dat de bestuurders van zorgaanbieders aanschuiven vanuit hun eigen organisatie/coalitie. Er wordt niet van hen verwacht dat ze andere zorgaanbieders vertegenwoordigen in het gesprek. Dit betekent onder meer dat het klein bestuurlijk overleg geen besluitvormend orgaan is.

Agendacommissie klein bestuurlijk overleg 1 februari 2024

In de voorbereidingsgroep van het klein bestuurlijk overleg van 1 februari 2024 zitten:

  • Joop Wikkerink (wethouder Aalten)
  • Ellen Dusseldorp (wethouder Oost Gelre)
  • Mieke Zemmelink (bestuurder Azora)
  • Eddy de Bruin (bestuurder Curess).

Vragen?

Heeft u vragen over het (klein) bestuurlijk overleg in 2024? Neem dan contact op met Pia van den Boom, procesbegeleider van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders. Zij is bereikbaar via pia.vandenboom@k2.nl.

Naar boven