Publicatiedatum: 31-03-2023

Zo’n 2,5 jaar heeft het project ‘Inkoop 2022’ uiteindelijk geduurd. Maar per 31 maart 2023 zijn de projectactiviteiten officieel afgerond. Per die datum eindigt de overgangsregeling. Verlenging van de regeling is niet nodig, omdat alle cliënten op tijd zijn overgedragen aan een van de gecontracteerde zorgaanbieders in de Achterhoek. 

Inwoner centraal

De afronding van het project betekent dat alle inwoners met hulp of ondersteuning vanuit de jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen hun hulp krijgen van een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook werken de 8 Achterhoekse gemeenten nu volgens de nieuwe werkwijze, waarbij de (behoefte van de) inwoner veel meer centraal staat.

Monsterklus

Een ‘monsterklus’ noemt wethouder Joop Wikkerink namens alle wethouders van de Achterhoekse gemeenten het traject van de afgelopen 2,5 jaar. “Niet alleen de uitvoering ervan, maar ook het nieuwe perspectief van samenwerking tussen gemeente, inwoners en zorgaanbieders. En van partnerschap. Helpend aan een duurzaam betere ondersteuning, de inwoner centraal en een versterking van de sociale basis. Eerlijk gezegd hadden we niet gedacht dat de opgave zo omvangrijk was. Uiteindelijk zijn we gewoon bezig met een systeemverandering en dat kost tijd”, geeft hij aan. 

Transformatie gaat door

Hoewel het project is afgerond, gaat de transformatie in de Achterhoek door. Wikkerink laat weten: “Het echte samenwerken, het transformeren en innoveren begint nu eigenlijk pas. Maar deze mijlpaal hebben we toch maar mooi bereikt. Met enorme inzet van onze mensen binnen de gemeenten, maar ook met externen en zorgaanbieders. Hartelijk dank daarvoor.” 

Naar boven