Publicatiedatum: 24-11-2020

De Achterhoekse wethouders sociaal domein vinden het belangrijk om ook op bestuurlijk niveau in gesprek te zijn met zorgaanbieders. Bij voorkeur via een Bestuurlijk Overleg. Zij hebben zich daarom eind november / begin december in een open uitnodiging gericht aan alle geïnteresseerde (gecontracteerde) zorgaanbieders Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De tekst van de uitnodiging staat hieronder. De aanmeldtermijn liep tot maandag 7 december en is inmiddels verstreken. 

Beste zorgaanbieders,

Op veel plekken binnen het sociaal domein Achterhoek wordt op dit moment hard gewerkt aan de transformatie. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe werkwijze voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen die per 1 januari 2022 ingaat. In de aanloop naar deze ‘deadline’ betrekken wij heel graag ook u als zorgaanbieder. U heeft de uitnodigingen voor de Gesprekstafels en (kennis)sessies vast al voorbij zien komen. Maar ook willen wij u via een Bestuurlijk Overleg betrekken. Deze brief is daarvoor een open uitnodiging.

Hoe zien wij de dialoogfase?

Tot aan 1 januari 2022 doorlopen we een aantal fasen: dialoogfase, aanbesteding (start 1 april 2021), gunning (beoogd op 1 oktober 2021) en implementatie. De komende maanden staan in het teken van de brede dialoog. Tot aan de start van de aanbesteding op 1 april 2021 hebben alle zorgaanbieders (van bestuur tot uitvoerend) de mogelijkheid om mee te denken, praten en adviseren. Zoals gezegd, vinden er (nu al) diverse Gesprekstafels en sessies plaats ter vertaling van de visie naar concrete aanbestedingsdocumenten. We bevinden ons dan ook in de fase van de belangrijke stappen.

Twee momenten voor bestuurlijk overleg

In onze ogen is bestuurlijke afstemming op het proces en op inhoud eveneens van belang. Daarom organiseren wij op een tweetal momenten tot 1 april 2021 een Bestuurlijk Overleg. Deze zijn (vooralsnog gepland) op:

-       Maandag 21 december 2020, van 16.00 – 17.00 uur.

-       Woensdag 10 februari 2021, van 16.00 – 17.00 uur.  

Bij voorkeur een werkbare afvaardiging

Vanuit het oogpunt van partnerschap, zorgvuldigheid en gelijkheid is deze uitnodiging bedoeld als een open uitnodiging aan alle geïnteresseerde (gecontracteerde) zorgaanbieders Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen in het sociaal domein Achterhoek. Toch vragen wij u om in de branche zelf te kijken naar een werkbare afspiegeling (Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen) en vertegenwoordiging. Immers, een bestuurlijk overleg met meer dan 300 zorgaanbieders zal niet erg werkbaar zijn.

Wat gebeurt er na 1 april 2021? 

Gedurende de daadwerkelijke aanbesteding is op basis van de aanbestedingsregels helaas geen dialoog mogelijk. Dit is dus vanaf 1 april 2021. Na de gunning (beoogd op 1 oktober 2021) start de implementatiefase en zullen we het vervolg van het bestuurlijk overleg nader bekijken. Uiteraard doen we dat in samenspraak met de dan nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.  

Tot slot

Wij denken dat we met de start van een bestuurlijk overleg een goede invulling geven aan ieders wens om een goede samenwerking vorm te geven. Wij zien uw onderling afgestemde aanmelding graag vóór 7 december 2020 tegemoet. 

Heeft u vragen? Stel deze gerust via info@sociaaldomeinachterhoek.nl.

(Dit artikel is op 7 december 2020 aangepast op basis van de actualiteit) 

Naar boven