Publicatiedatum: 02-07-2021

In de Achterhoek bereiden zorgaanbieders en gemeenten zich voor op een nieuwe werkwijze. ‘Samen naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Wonen’ is het motto. De nieuwe werkwijze gaat in op 1 januari 2022. Om de invoering zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 8 Achterhoekse gemeenten ingestemd met een overgangsregeling.

Overgangsperiode tot 1 juli 2022

Het belangrijkste onderdeel van de overgangsregeling is de overgangsperiode. Deze houdt in dat uiterlijk 1 juli 2022 de nieuwe werkwijze in de Achterhoek volledig moet zijn ingevoerd. Dit betekent vooral dat de overgang van cliënten naar een andere zorgaanbieder geleidelijk plaatsvindt. Die overgang hoeft namelijk niet op of rond 1 januari 2022 gerealiseerd te zijn, maar op zijn laatst op 1 juli 2022.

Zorgvuldige en geleidelijke overdracht

De colleges verwachten van zorgaanbieders die vanaf 2022 niet gecontracteerd zijn, dat ze meewerken aan een goede en bovenal zorgvuldige overdracht van de zorg. Of zoals de colleges in hun besluit stellen: “Een soepele overgang is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten én zorgaanbieders.” De keuze voor een overgangsperiode van een halfjaar moet bijdragen aan de zorgvuldigheid.

Geen cliënt tussen wal en schip

De bedoeling is daarnaast dat de overdracht van zorg plaatsvindt in goed overleg tussen de cliënt, gemeente, huidige en nieuwe zorgaanbieder. Oftewel, een warme overdracht. De afspraak is verder dat de huidige zorgaanbieder de zorg van een cliënt voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder de zorg overneemt. Geen cliënt tussen wal en schip dus.

Maximale einddatum in indicaties

De overgangsregeling, waarvan de overgangsperiode een onderdeel is, gaat in op 1 augustus 2021. Vanaf die datum krijgen nieuwe indicaties en herindicaties als maximale einddatum 1 juli 2022. Voor nieuwe cliënten (nieuwe aanvragen of herindicaties) vanaf 1 januari 2022 geldt direct de nieuwe werkwijze. 

Naar boven