Publicatiedatum: 25-04-2024

De voorbereidingen voor het nieuwe inkooptraject zijn van start. Yvette Berkel van inkoopadviesbureau Procurance is inmiddels aan de slag als projectleider. De bedoeling is dat er een compacte projectorganisatie komt en dat er in het traject veel aandacht is voor de betrokkenheid van zorgaanbieders, verwijzers en bijvoorbeeld gemeenteraadsleden.

Projectorganisatie

De projectorganisatie gaat bestaan uit een projectteam en twee werkgroepen: één voor Jeugd en één voor Wmo/Wonen. Daarnaast zijn er werkgroepen die zich richten op de financiën, communicatie en juridische aspecten. Het streven is om zoveel mogelijk de bestaande, reguliere overlegstructuren en teams te benutten. Ook worden zorgaanbieders, verwijzers, raadsleden en gemeenten nadrukkelijk betrokken bij het inkooptraject.

Vier fasen

Het nieuwe inkooptraject bestaat uit vier fasen:

  1. Opstarten (maart - juni 2024)
  2. Voorbereiden van de inkoop (april - oktober 2024)
  3. Uitvoeren van de inkoopprocedure(s) 
  4. Implementatie 

Samenwerkingsafspraken

Daarnaast zijn de gemeenten goed op weg met het maken van samenwerkingsafspraken die moeten leiden tot een effectiever en efficiënter besluitvormingsproces. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat de gemeenten als één partij optreden richting zorgaanbieders. Dit voorjaar vinden verschillende heisessies plaats met bestuurders en managers van de acht Achterhoekse gemeenten. Deze sessies gaan voor meer duidelijkheid zorgen over de samenwerkingsafspraken.

Op de hoogte blijven

In de komende nieuwsbrieven en mogelijk via speciale themanieuwsbrieven houden we jou op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom het nieuwe inkooptraject. Of houd www.sociaaldomeinachterhoek.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Naar boven