Publicatiedatum: 23-12-2020

Tijdens deze 2e Gesprekstafel van het segment Hoog Specialistische Jeugdhulp (de eerste sessie vond op 29 oktober 2020 plaats) werd onder meer gesproken over:

  • Afbakening segmenten
  • Doelstellingen jeugd algemeen
  • Minimumeisen jeugd algemeen

Nieuwe naam voor het segment

Ook kwam tijdens de sessie de nieuwe naam van dit segment aan de orde: Hoog complex weinig voorkomend met verblijf. De keuze is gemaakt om ambulante trajecten, die in eerste instantie ook onder hoog specialistisch waren geplaatst, eruit te halen. Deze vallen nu onder Integrale Ambulante Jeugdhulp. In Hoog complex weinig voorkomend met verblijf vallen dus straks alleen de hoog specialistische bedden, inclusief de crisisdienst. Deze nieuwe naamgeving sluit bovendien beter aan op de landelijke en bovenregionale ontwikkelingen en ook op de uitvoering van de Norm voor Opdrachtgeverschap.

Benieuwd naar wat er nog meer is besproken? Lees dan het hele verslag!

Alle terugblikken van de Gesprekstafels tot nu toe staan op de pagina Terugkoppeling Gesprekstafels

Naar boven