Publicatiedatum: 16-11-2022

De informatie uit de berichten Toewijzing zorg (301), Start zorg (305), Stop zorg (307) en Melding aanvang zorg (315) leveren belangrijke sturings- en verantwoordingsinformatie op. Het is belangrijk om de invulvelden op de juiste manier in te vullen, vooral als het gaat om data.

Waarom is de informatie belangrijk?

De informatie uit de 301-, 305 en 307-berichten wordt gebruikt in kwartaalgesprekken voor monitoring en sturing op stelselniveau. En daarnaast in de verantwoording aan de gemeenteraad. Ook vormen deze berichten de basis voor de afrekening van de lumpsum, na afronding van de lumpsumperiode. De informatie uit het bericht Melding aanvang zorg (315) levert belangrijke informatie op over wachttijden.

Goed invullen van de data

Om ervoor te zorgen dat de gemeenten correcte en eenduidige informatie uit deze berichten kunnen halen, is het belangrijk dat zorgaanbieders de velden ‘toewijzingsingangsdatum’ (in het 315-bericht) en ‘begindatum’ (in het 305-bericht) goed invullen. Daarbij geldt: 

  1. In het veld toewijzingsingangsdatum in het 315-bericht hoort de datum waarop de cliënt zich bij de zorgaanbieder meldt met een verzoek om zorg. Deze datum wordt in het 301-bericht opgenomen als ‘ingangsdatum toewijzing’. De gemeenten zien dit als begin van de wachttijd van de cliënt. Het bericht moet binnen 5 dagen na de intake worden gestuurd. De datum waarop de intake heeft plaatsgevonden, moet niet worden ingevuld als toewijzingsingangsdatum. De toewijzingsingangsdatum kan dus in het verleden liggen.
  2. In het veld begindatum in het 305-bericht gaat het om de datum van het eerste behandelcontact met de behandelaar. Dit zien de gemeenten als daadwerkelijke startdatum van de zorg. Zonder een 305-bericht (Start zorg) zien de gemeenten de toewijzing zorg als niet ingezet. De gemeenten nemen dan aan dat er geen zorg/hulp is geleverd. Wees daarom zorgvuldig bij het insturen van een 305-bericht!   

Niet dezelfde data

De data in het veld ‘toewijzingsingangsdatum’ (in het 315-bericht) en in het veld ‘begindatum’ (in het 305-bericht) zijn dus nooit hetzelfde, behalve bij een aansluitende verlenging. De periode die ertussen zit, is de wachttijd. 

Tijdig versturen 307-bericht

Een bericht Stop zorg (307-bericht) moet binnen 5 werkdagen worden verstuurd na de daadwerkelijke datum waarop de zorg is beëindigd. Het komt voor dat er bij beëindigde zorg geen 307-bericht wordt gestuurd. Tip: ga hier zorgvuldig mee om en stuur tijdig een 307-bericht.

Vragen

In het SAP staat meer uitleg over het gebruik van de berichten. Andere vragen? Neem contact op met het regionale Team CLM via clm@sociaaldomeinachterhoek.nl.  

Naar boven