Publicatiedatum: 10-02-2021

Hét verhaal over de stappen die binnen sociaal domein Achterhoek worden gezet op weg naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen, is na te lezen in een 4-tal informatieplaten. Bij iedere nieuwe stap worden de platen geactualiseerd of komen er platen bij. Ditmaal is de 4e Informatieplaat 'Het proces van de vernieuwde inkoop' aangevuld.

Wat is nieuw?

De besluiten van de 8 Achterhoekse Colleges van Burgemeester en Wethouders op 9 februari 2021 betekenen met name een grote stap vooruit in het inkoopproces. Oftewel, de 'Inkoop 2022'. De 4e Informatieplaat is daarom op basis van deze besluiten aangevuld met:

  • De doelstellingen van de aanbesteding
  • Wie mogen deelnemen aan de aanbesteding?
  • De selectiecriteria 'bereidheid tot regionaal leveren' en 'samenwerkingsbereidheid'
  • (Sub)segmenten Jeugdhulp en Wmo (inclusief Beschermd Wonen)
  • Bekostigingssystematiek 

Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf

Een van de wijzigingen is daarnaast de nieuwe naam voor het Jeugdhulp-subsegement 'Hoog Specialistische Jeugdhulp'. Vanaf nu heet dit segment 'Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf'. Deze wijziging is een uitkomst van de Gesprekstafels die rondom het thema 'Hoog Specialistisch' in de afgelopen periode zijn geweest. Op basis van deze Gesprekstafels hebben de gemeenten de keuze gemaakt om intensieve ambulante trajecten onder te brengen bij het subsegment Integrale Ambulante Jeugdhulp (in plaats van bij Hoog Specialistische Jeugdhulp). Een belangrijk argument is dat deze indeling beter aansluit bij landelijke en bovenregionale ontwikkelingen én bij de uitvoering van de Norm voor Opdrachtgeverschap. Bovendien bevordert het de transformatie. 

Beschermd Wonen wordt Wmo Wonen

De term 'Beschermd Wonen' wordt ook anders. Vanuit de Gesprekstafels met zorgaanbieders is het voorstel gekomen om de samenhang en onderlinge verbinding te versterken door Beschermd Wonen definitief onder te brengen bij Wmo. Het perceel Wmo bevat daarmee 3 subsegmenten (Wmo Integrale Ondersteuning, Wmo Logeren en Wmo Wonen). Beschermd Wonen valt onder Wmo Wonen. Dus voortaan zal steeds vaker de term 'Wmo Wonen' worden gebruikt als wordt gesproken over Beschermd Wonen. 

Bekijk de platen!

Klik op de linkjes hieronder om de Informatieplaten te bekijken:

Naar boven