Publicatiedatum: 20-12-2022

Sinds 1 juli 2022 zijn in de Achterhoek de nieuwe contracten voor zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen van kracht. Tot 31 december 2022 geldt een overgangsregeling, die inhoudt dat cliënten van niet-gecontracteerde zorgaanbieders worden overgedragen naar een nieuw gecontracteerde zorgaanbieder. De gemeenten hebben besloten om deze overgangsperiode met 3 maanden te verlengen, tot en met 31 maart 2023. Om zo de overdracht zorgvuldig en ‘warm’ af te ronden. 

Verlenging voor 3 segmenten

De verlenging geldt voor 3 segmenten: Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ), Gezins- en Woonvormen (GWV) en Wmo Integrale Ondersteuning (IO). De verlenging geldt dus niet voor Wmo Wonen. Bij dit segmenten lukt het om voor 31 december 2022 cliënten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders warm over te dragen naar een gecontracteerde zorgaanbieder. 

Nieuwe deadline is haalbaar

De gemeenten in de Achterhoek verwachten dat per 1 april 2023 alle cliënten in de Achterhoek hun zorg en/of ondersteuning krijgen van een gecontracteerde aanbieder. Zorgaanbieders zijn over dit nieuws al geïnformeerd.

Naar boven