Publicatiedatum: 10-02-2021

Besluiten Colleges van Burgemeester en Wethouders februari 2021: Volgende stap in de 'Inkoop 2022'

Vijf jaar na de komst van de nieuwe taken op gebied van Jeugdhulp en Wmo bij de gemeenten maken de Achterhoekse gemeenten zich op voor de volgende belangrijke stap in de transformatie. De Colleges van Burgemeester en Wethouders van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk hebben deze week definitief ingestemd met de uitgangspunten voor een nieuwe werkwijze en inkoop. De deadline is 1 januari 2022.

Van decentralisatie naar transformatie

Met ‘transformatie’ wordt bedoeld het echt optimaal uitvoeren van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Beschermd Wonen). Deze ambitie namen de Achterhoekse gemeenten (en met hen alle andere gemeenten in Nederland) zich voor toen ze op 1 januari 2015 deze taken overnamen van het Rijk en de provincie. Afgesproken werd om eerst de uitvoering goed in te bedden in de gemeentelijke context (dus ‘decentraliseren’) en vervolgens toe te werken naar een optimale uitvoering (‘transformeren’).

Nauwe samenwerking

Concreet is het de bedoeling dat in de Achterhoek per 1 januari 2022 de nieuwe, getransformeerde werkwijze van start gaat voor het bieden en leveren van zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen. Onderdeel van deze werkwijze is een nauwere samenwerking tussen zorgaanbieders en de gemeenten, waarbij de zorgaanbieders bepalen hoe de zorg wordt ingezet. Gemeenten bepalen welke resultaten voor de inwoner behaald moeten worden. Zorgaanbieders krijgen meer ruimte om de juiste zorg of ondersteuning in te zetten die nodig is voor de inwoner en om de zorg/ondersteuning aan te passen als dat voor een inwoner beter is.

Meer betrokkenheid voor inwoners

Voor inwoners betekent de nieuwe werkwijze dat de zorg en ondersteuning efficiënter en naar verwachting effectiever wordt. Bij voorkeur vindt de zorg/ondersteuning zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de inwoner plaats. De inwoner zal ook meer worden betrokken bij het bepalen van de beste oplossing voor de eigen zorgbehoefte.

Met deze vernieuwingen worden niet alleen verbeteringen voor inwoners beoogd, óók verwachten de gemeenten de opdracht te vervullen om tot kostenbesparing te komen. Die is nodig omdat het Rijk met de decentralisaties ook een bezuiniging heeft doorgevoerd; gemeenten krijgen minder geld voor deze taken dan het Rijk en de provincie in het verleden hadden.

Belangrijke data

Om tot de vernieuwingen te komen, doorlopen gemeenten en zorgaanbieders met elkaar een intensief traject. De gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem doorlopen daarnaast nog eigen trajecten / pilots (zie ook de berichten Eigen traject Oude IJsselstreek en Doetinchem start met pilots op deze website). Eind maart 2021 moet het voorwerk gereed zijn, zodat uiterlijk 1 april 2021 de nieuwe aanbesteding van start kan. De aanbesteding loopt vervolgens tot uiterlijk 1 oktober 2021. Dan vindt de gunning plaats en gaan de gemeenten met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders de daadwerkelijke invoering voorbereiden (met als deadline 1 januari 2022). Dan wordt ook duidelijk wat de nieuwe werkwijze betekent voor de huidige zorg en ondersteuning van inwoners.

Bijbehorende notitie(s)

Bij het collegebesluit hoort ook de notitie 'Vervolguitwerking regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen'. Deze notitie is het vervolg op de in november 2020 vastgestelde notitie 'Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd Wonen'.

 

Naar boven