Welke meldingen

Voor de volgende meldingen kunt u bij het Regionaal Meldpunt Zorg SDA terecht:

  • Meldingen van zorgorganisaties die namens de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hulp en/of ondersteuning leveren aan inwoners op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp.
  • Meldingen over inwoners die vermoedelijk zorgfraude plegen, kunt u ook bij dit meldpunt aangeven.

 Voor het melden van een calamiteit of geweldsincident door een Zorgaanbieder gaat u naar de pagina 'Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident'

Ga naar het meldformulier

Hoe het melden werkt

De gemeenten doen er alles aan om binnen de beschikbare middelen de best mogelijke zorg in te kopen. Toch kan het gebeuren dat in de praktijk geen goede zorg wordt geboden. Of bijvoorbeeld dat de zorg die is afgesproken, bewust niet wordt geleverd. Als dit regelmatig voorkomt, kan er sprake zijn van (financiële) rechtmatigheden. Daarnaast willen de gemeenten de verschillen beoordelen tussen goede en minder goede zorgorganisaties. Daarom kan uw melding belangrijk zijn.

Het meldpunt neemt geen klachten in behandeling. Deze kunt u indienen bij de zorgorganisatie. U kunt een klacht hebben als u ontevreden bent over de manier waarop de zorgorganisatie u informeert. Of over de manier waarop zij met u omgaan. Uw klacht kan ook gaan over procedurefouten of organisatorische fouten. Zorgorganisaties hebben een (onafhankelijke) klachtencommissie. Deze commissie kan u ook vertellen waar u terecht kunt als u ontevreden bent over de uitspraak van de klachtencommissie.

Om een melding door te doen, vult u het meldingsformulier volledig in. Het ingevulde formulier mailt u naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl. Met verzending verklaart u dat deze gegevens juist en betrouwbaar zijn. Ook geeft u het meldpunt toestemming deze gegevens te registreren.

Let op! Onduidelijke of zeer algemene meldingen worden wel geregistreerd, maar niet verder in behandeling genomen.

Ja dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar toezicht@sociaaldomeinachterhoek.nl en we nemen contact met u op.

Een melding doen en dan...

Het Regionaal Meldpunt Zorg SDA:

  • Registreert en archiveert (volledig ingevulde) meldingen in een databank en stuurt de afzender een bericht dat de melding is binnengekomen.
  • Bepaalt of het zinvol is de melding door te sturen.
  • Zorgt dat de melding bij de persoon komt die met de melding aan de slag kan.

Meldingen worden vaak doorgestuurd naar de gemeenten, de regionaal contractmanager Sociaal Domein Achterhoek (SDA), toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of Wmo-Toezicht of de sociale recherche.

U ontvangt van het meldpunt een bericht of en naar wie uw melding is doorgezet.

De organisatie of persoon die de melding krijgt van het meldpunt, is zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling.

In veel gevallen krijgt u – ook om privacyredenen – geen bericht over het vervolg van uw melding. Dat wil niet zeggen dat er niets met uw melding gebeurt. Soms neemt de behandelende organisatie wel met u contact op om de melding verder te bespreken.

Naar boven