Publicatiedatum: 01-04-2021

De aanbesteding van de nieuwe contracten voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen) is van start. Van 1 april tot en met 23 mei 2021 kunnen zorgaanbieders via Negometrix hun belangstelling kenbaar maken.

Aanbestedingsdocumenten

Alle documenten die benodigd zijn voor de inschrijving, staan vanaf nu op Negometrix:

Jeugdhulp

Wmo

De Selectieleidraden (exclusief bijlagen) zijn ook onder dit nieuwsbericht te downloaden. 

Selectie- en Gunningsfase

De aanbesteding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de Selectiefase. In deze fase beoordelen en selecteren de Achterhoekse gemeenten op basis van kwaliteit de ingeschreven zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen zich tot en met 23 mei 2021 inschrijven, waarna op 18 juni 2021 de voorlopige selectie en 2 juli 2021 de definitieve selectie bekend wordt gemaakt. Dit is tevens de start van de tweede fase: de Gunningsfase. In deze fase dienen de geselecteerde zorgaanbieders hun inhoudelijke en financiële offerte in. Dit kan tot en met 22 augustus 2021. Op 7 oktober 2021 worden de overeenkomsten getekend met de gegunde partners.

De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2022.

Contact over de aanbesteding alleen via Negometrix!

Let op! Gedurende de aanbesteding is het alleen mogelijk om via Negometrix vragen te stellen over de aanbesteding. Zorgaanbieders is het niet toegestaan om vragen te stellen en contact te zoeken via andere vertegenwoordigers van de gemeenten en Sociaal Domein Achterhoek. Dit betekent óók dat het niet mogelijk is om vragen te stellen aan ambtenaren, wethouders, raadsleden van de acht Achterhoekse gemeenten. Wordt er wel ongeoorloofd contact gezocht, dan kan dit leiden tot uitsluiting van de zorgaanbieder van de aanbesteding.

Wel ‘gewoon’ contact

Uiteraard is het overleg over andere onderwerpen dan de aanbesteding wel toegestaan. Denk hierbij aan de zorg en ondersteuning van huidige cliënten, zoals het contact met de gemeentelijke Toegang.

Selectieleidraden 'Inkoop 2022'

Titel Grootte Categorie
Selectieleidraad Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf (HCV) 3.1 MB Inkoop Download
Selectieleidraad Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) 3.1 MB Inkoop Download
Selectieleidraad Wmo Integrale Ondersteuning 1.6 MB Inkoop Download
Selectieleidraad Wmo Logeren 1.6 MB Inkoop Download
Selectieleidraad Wmo Wonen 1.6 MB Inkoop Download
Selectieleidraad Gezins- en Woonvormen (GWV) 3.1 MB Inkoop Download
Naar boven