Publicatiedatum: 26-03-2021

Aanbesteding Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen klaar voor de start

De Achterhoekse gemeenten hebben de laatste besluiten genomen om de zogenaamde ‘Inkoop Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen 2022’ van start te laten gaan. Met deze besluiten is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen in de Achterhoek. Vanaf 1 april 2021 kunnen zorgaanbieders zich inschrijven voor een contract per 1 januari 2022.

Het cliëntresultaat voorop

De belangrijkste wijziging in de contracten die op 1 januari 2022 ingaan met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen is de positie van de inwoner (cliënt). Deze komt nog meer dan voorheen centraal te staan. Zo is de bedoeling dat het vanaf 2022 nog meer dan nu draait om de inwoner. Welk resultaat wil de inwoner bereiken? Als de inwoner zelf of met behulp van de eigen omgeving niet in staat is dit resultaat te bereiken, wordt gekeken naar de best passende oplossing in de vorm van zorg en/of ondersteuning. Het resultaat van de zorginzet staat dus voorop.

Ruimte voor expertise zorgaanbieders

Een ander verschil met de huidige werkwijze in de Achterhoek is dat zorgprofessionals meer ruimte krijgen voor hun professionele expertise. Immers, zij kunnen het beste bepalen hoe het resultaat voor de inwoner zo optimaal mogelijk behaald kan worden. Die expertise ligt niet bij de gemeenten. Deze nieuwe rolverdeling tussen zorgaanbieders en gemeenten zorgt niet alleen voor meer helderheid, ook willen de Achterhoekse colleges hiermee nog meer stimuleren dat het resultaat voorop komt te staan. Daarnaast moet het leiden tot meer innovatieve oplossingen.

Naar partnerschap met minder aanbieders

De focus op de inwoner betekent dat de gemeenten in de Achterhoek met minder zorgaanbieders dan nu het geval is, contracten willen afsluiten. De gemeenten willen op deze manier tegengaan dat inwoners ‘door de bomen het bos niet meer zien’. De bedoeling is dat zorgaanbieders meer met elkaar gaan samenwerken. Ze kunnen zich bijvoorbeeld als samenwerkingsverband (in welke vorm dan ook) inschrijven bij de aanbesteding. Verder zijn de gemeenten van plan om met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders langdurige contracten af te sluiten (in totaal 7 jaar), om zo te komen tot een steviger partnerschap tussen gemeenten, zorgaanbieders én inwoners. Het levert zorgaanbieders en gemeenten bovendien minder administratieve lasten op.

Gunning op 1 oktober

Nu alle belangrijke besluiten rondom de vernieuwde werkwijze zijn genomen, staat niets meer in de weg om met de aanbesteding van start te gaan. Op 1 april 2021 komen de aanbestedingsstukken online, met onder andere de minimumeisen voor het verkrijgen van een contract, de selectiecriteria, welke dienstverlening de gemeenten precies van zorgaanbieders verwachten en de toelichting op de procedure. Uiterlijk 1 oktober 2021 is bekend welke zorgaanbieders worden gecontracteerd. Vervolgens gaan op 1 januari 2022 de nieuwe contracten in en start per die datum ook de nieuwe werkwijze in de Achterhoek. 

Naar boven