Publicatiedatum: 20-07-2020

Per 1 juli 2020 is de declaratieregeling van het sociaal domein Achterhoek definitief afgelopen. Periode 7 van de termijnkalender valt echter gedeeltelijk (nog) onder deze regeling. Hoe wordt in deze periode de geleverde Wmo-zorg/ondersteuning verrekend?

Rekenregels 

De verrekening van periode 7 gaat iets anders in z’n werk dan u als zorgaanbieder gewend bent. Om op een correcte manier ook voor de Wmo de datum van 1 juli 2020 als einddatum van de declaratieregeling te kunnen hanteren, passen de backoffices van de gemeenten voor periode 7 de volgende regels toe:

  • Bij de berekening wordt 60% van het gemiddelde over periode 1 en 2 gehanteerd. Immers: 16 van de 28 dagen in periode 7 vallen binnen de declaratieregeling, dat is 57,14%. Naar boven afgerond wordt dit 60%.
  • Van de door de aanbieder ingediende 303 voor periode 7 wordt 57% gehanteerd. Namelijk: 16 van de 28 dagen = 57,14%. Naar beneden afgerond is dit 57%.

Wat moet u doen?

Met deze regels is het mogelijk om tot een juiste berekening te komen voor het bepalen van de hoogte van het voorschot. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij, zoals gebruikelijk, een 303 voor heel periode 7 en een voorschotnota voor de niet-geleverde ondersteuning in de periode van 15 t/m 30 juni insturen. Vervolgens past de backoffice van de gemeente bovengenoemde percentages toe en komt op basis daarvan tot een besluit.

Vragen? 

Stel uw vragen bij de contactpersonen van de backoffice van uw gemeente(n).

 

 

Naar boven