Publicatiedatum: 23-09-2019

De Achterhoekse gemeenten hanteren verschillende werkwijzen rondom de Jeugd- en Wmo-herbeoordelingen (herindicaties). De behoefte bestaat om zorgaanbieders helderheid te geven over de werkafspraken van de Achterhoekse gemeenten.

Afspraken op basis van inkoopdocument

De werkafspraken zijn gebaseerd op het regionale inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp, Maatwerkvoorzieningen Wmo 2019 en het beleid Jeugd en Wmo van de betreffende gemeente. Bekijk het schema hieronder welke afspraken per gemeente van kracht zijn:

Gemeente

Initiatief/verantwoordelijkheid

Termijn van melden voor herindicatie

(voor)tijdig aanleveren ondersteuningsplan/evaluatie

Aalten

Initiatief om te melden ligt bij cliënt. Zorgaanbieder heeft signalerende/ondersteunende rol.

Minimaal 6 weken voor afloop van de indicatie.

Indien de consulent dat voor het onderzoek/besluit noodzakelijk acht wordt ondersteuningsplan/evaluatie opgevraagd.

Bronckhorst

Gemeente neemt initiatief bij jeugd.  Bij de Wmo wordt van de cliënten verwacht dat zij zich zelf melden.

6 tot 8 weken voor afloop van de indicatie.

Het plan dient bij start zorg te worden opgesteld en wordt zo nodig bijgesteld.

Berkelland

Initiatief ligt bij de cliënt. Zorgaanbieder en regisseur van wijkteam hebben signalerende rol.

2 maanden voor afloop van de indicatie.

Verzoek om aanleveren plan voor volledig beeld voor onderzoek en besluit.

Doetinchem

Initiatief om te melden ligt bij cliënt. Zorgaanbieder heeft signalerende/ondersteunende rol.

Minimaal 8 weken voor afloop van de indicatie.

Aanleveren bij melding voor volledig beeld voor onderzoek en besluit.

Oost Gelre

Gemeente neemt initiatief via brief of telefonisch zowel bij Wmo als Jeugd.

 

Wmo: 6-8 weken van te voren

Jeugd: Meestal rond 6 weken

(bij PGB eerder)

Voortijdig aanleveren voor volledig beeld voor onderzoek en besluit.

Montferland

De gemeente neemt het initiatief  (via brief) bij Wmo voor begeleiding (ZIN en PGB) en voor hulp bij het huishouden in de vorm van een PGB.

Bij jeugd neemt de gemeente het initiatief niet.

8 weken voor het verlopen van de indicatie.

Evaluatieformulier wordt al toegezonden. Mag vooraf aangeleverd worden maar ook tijdens het huisbezoek.

Winterswijk

Gemeente neemt initiatief.

Bij ZIN 2 maanden voor afloop indicatie, bij PGB is dat 3 maanden.

Verzoek om aanleveren plan voor volledig beeld voor onderzoek en besluit.

Naar boven