Publicatiedatum: 02-07-2024

Voor de verwijzing van cliĆ«nten die een indicatie krijgen voor Jeugdhulp, maakt Sociaal Domein Achterhoek gebruik van de Beschikbaarheidswijzer. Dit zorgt voor beter inzicht in het beschikbare aanbod en de wachttijden. Vanuit Sociaal Domein Achterhoek wordt komende tijd meer gemonitord op het actueel houden van de Beschikbaarheidswijzer. 

Ook voor verwijzers

Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben een account in de Beschikbaarheidswijzer. Ook verwijzers hebben toegang om de Beschikbaarheidswijzer te raadplegen. De Beschikbaarheidswijzer is eenvoudig in gebruik. 

Actueel houden van wachttijden

Het is van belang dat aanbieders de wachttijden in de Beschikbaarheidswijzer actueel houden. Het actueel houden van de gegevens heeft voor aanbieders als extra voordeel, dat ze bovenin het overzicht van gecontracteerd aanbod komen te staan.

Nieuwe functionaliteit

Een nieuwe functionaliteit in de Beschikbaarheidswijzer maakt het mogelijk om de wachttijden inzichtelijk te maken per locatie en per onderaannemer. Aanbieders ontvangen hierover vanuit de Beschikbaarheidswijzer een mailing, inclusief een handleiding en instructievideo. Er zijn webinars, waarin vanuit de Beschikbaarheidswijzer aan aanbieders uitleg wordt gegeven over hoe ze hun locaties kunnen inrichten in de Beschikbaarheidswijzer.

Beschikbaarheidswijzer 3.0

In september 2024 komt een nieuwe release van de Beschikbaarheidswijzer, de Beschikbaarheidswijzer 3.0. Hiermee krijgt een verwijzer de mogelijkheid zich aan te melden als verwijzer, waarna extra functionaliteiten beschikbaar komen. Hierover volgt later meer informatie.

Ook in de zomer

Het is en blijft wenselijk om ook gedurende de zomer de wachttijdgegevens actueel te houden.

Naar boven