Publicatiedatum: 13-03-2021

In de Achterhoek vinden we het van belang dat elk kind de kans krijgt om zich in een doorgaande lijn naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien. Daarom staat in 2021  de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp hoog op de agenda. De eerste stap is het formuleren van een gezamenlijke Ontwikkelagenda Onderwijs-Jeugdhulp. Zorgaanbieders met ideeën voor deze Ontwikkelagenda zijn van harte welkom bij de startbijeenkomst op 29 maart. Partners uit het onderwijs en gemeenten zijn ook uitgenodigd voor deelname.

Maandag 29 maart, 15.00 - 16.30 uur

De Startbijeenkomst Ontwikkelagenda Onderwijs-Jeugdhulp is met name interessant voor zorgaanbieders die zorg bieden (of van plan zijn om dit te gaan doen) in onderwijstijd of in samenwerking met het onderwijs. Voor deze bijeenkomst zijn eveneens partners uit het onderwijs en gemeenten van harte uitgenodigd.

De bijeenkomst is online en vindt plaats van 15.00 tot 16.30 uur.

Programma

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt input verzameld voor de gezamenlijke Ontwikkelagenda. In het tweede deel is het de bedoeling om in subgroepen direct een eerste concrete uitwerking te maken van de onderwerpen op de Ontwikkelagenda.  

De volgende vragen komen onder andere aan de orde:

  • Wat is het belang voor uw organisatie van goede samenwerking?
  • Over welke onderwerpen moeten we op regionaal niveau afspraken maken?
  • Wat moeten we vooral niet doen?
  • Waar doen we het voor? Wat gaat er al goed en wat moeten we vooral niet verliezen?
  • Wat is er nodig om de samenwerking te versterken?
  • Welke problemen willen we voor welke doelgroep oplossen? Welke bijdrage kan u en/of uw organisatie hieraan leveren?

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan vóór 26 maart 2021 aan via het aanmeldformulier (klik op de link).  

Let op!

Vanwege de aanbesteding in het kader van Inkoop 2022 is het na deze startbijeenkomst voor zorgaanbieders niet mogelijk  om een rol te vervullen in de uitvoering van de Ontwikkelagenda. Via deze website houden wij u op de hoogte van de voortgang. Zodra de aanbesteding is afgerond (uiterlijk 1 oktober 2021), volgt meer informatie over het vervolg.

Onverhoopt verhinderd?

Kunt u de 29 maart 2021 niet aanwezig zijn en wilt u wel input leveren? Dan kunt u dit vóór 1 april 2021 mailen aan b.elshof@sociaaldomeinachterhoek.nl.

Naar boven